Mokytojai

Edita Steponavičienė
Dalia Stirblienė

dalia.stirbliene@klaipedosgpmc.lt

Geografijos mokytoja metodininkė

Audra Skaisgirienė
Artūr Sapožnikov

artur.sapoznikov@klaipedosgpmc.lt

Kūno kultūros mokytojas

Kęstutis Krūminas
Vincas Mockevičius
Vaida Skliuderienė

vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Roberta Mokerova

roberta.mokerova@klaipedosgpmc.lt

Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja

Živilė Kaziukonienė

zivile.kaziukoniene@klaipedosgpmc.lt

Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja

 

Danutė Kniukštienė

danute.kniukstiene@klaipedosgpmc.lt

Fizikos mokytoja metodininkė

Severija Rudeičiukienė

severija.rudeiciukiene@klaipedosgpmc.lt

Istorijos mokytoja metodininkė

Inga Kulikauskė
Rita Nekrošienė
Sandrija Donskienė

sandrija.donskiene@klaipedosgpmc.lt

Dailės mokytoja metodininkė

Vaiva Žekonienė

vaiva.zekoniene@klaipedosgpmc.lt

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja