Profesinio mokymo programos

Apdailininkas (statybininkas)

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m.)
Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) ( 2 m.)
Priimami mokiniai baigę 9 klases.
Mokiniai išmoksta paruošti visų rūšių dažomus paviršius, dažus, restauruoti dažytą paviršių. Šios specialybės mokiniai tinkuoja įvairius paviršius, angokraščius, kertes ir briaunas, restauruoja tinką, sužino dekoratyvinio tinkavimo technologiją, ruošia paviršių ir skiedinius, dengia įvairiomis plytelėmis sienas, lubas, grindis. Baigusiems išduodami brandos atestatai ir kvalifikacijos pažymėjimai.

Stalius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m.)

Staliai išmoksta apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis. Išmoksta gaminti ir montuoti medines duris ir langus, gaminti ir montuoti karkasinius namelius.
Baigusiems išduodami brandos atestatai ir kvalifikacijos pažymėjimai su plastikinių specializacija, su karkasinių namų gamybos specializacija.

Baldžius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m.)
Baldžiai išmoksta apdirbti medieną rankiniais ir mechaniniais įrankiais bei medienos apdirbimo staklėmis, gaminti baldų detales ir jas surinkti, faneruoti baldų detales rankiniu ir mechaniniu būdu. Mokiniai lakuoja ir poliruoja medinius paviršius, išmoksta restauruoti baldus. Baigusiems išduodami brandos atestatai ir kvalifikacijos pažymėjimai.

Logistas ekspeditorius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (2,3 m.)
Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m.)
Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos
įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina
krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir
sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų
krovinių saugumu.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (2,7 m.)
Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1,5 m.)
Kompiuterinio projektavimo operatorius taiko pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus, kompiuterinėmis programomis braižo nesudėtingus brėžinius.Įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Kompiuterinio projektavimo operatorius dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.

Stogdengys

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m.)
Stogdengys dirba grupėje. Šis specialistas dažniausiai dirba su įvairiais elektriniais įrankiais ir įrengimais. Stogdengiui tenka dirbti aukštyje, todėl jis privalo turėti aukštalipio ir krovinių kabinėtojo pažymėjimus. Stogdengiui, rengiančiam plokščių stogų prilydomas dangas, būtinas leidimas dirbti su ugnimi. Stogdengys dirba atvirose statybos aikštelėse esant įvairioms oro sąlygoms.

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m.)
Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus (1 m.)
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95), galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse. Baigus modulį „C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti teorinių žinių ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminą VĮ ,,Regitra“. Baigus modulį „Krovinių vežimas komerciniais tikslais“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis pradinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais.

Mūrininkas

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m.)
Mūrininkas dirba individualiai ir grupėje. Dažniausiai jo veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu. Mūrininkas dirba esant įvairioms oro sąlygoms atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose. Jam tenka dirbti su kėlimo mechanizmais įvairiame aukštyje.

Santechnikas

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1,5 m.)
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos
objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti
santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos
punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens
teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus
namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose