CENTRO DAINA

1.Esam visi tarsi paukščiai laisvi
Skrendam būry, susitinkam kely,
Kuris mus nuneš link vertingų žinių,
O vilčiai suteiks galingiausių jėgų

2.Čia verias paletė specialybių puikių
Kurta, palikta žmonijos kartų
Trokšta mus sielos prasmingų darbų
Degame noru tobulėti kartu

3.Tebūna padangė ir skrydis svaigus
Juk centras išpildo mus norus visus
Išmokome gerbt ir suprasti kitus
Pasiekti aukščiausią olimpą žinių

Priedainis
Mes tikim, svajojam ir siekiam tikslų
Draugų būryje daug padarom darbų
Jais garsinam savo mokyklą kartu
Kuri pavadinta Galvanausko vardu

Muzika Ginto Litinsko
Žodžiai Vidos Auglienės