Nuotolinis mokymas

Klausimus dėl vaizdo pamokų vedimo galite užduoti el. paštu  it@klaipedosgpmc.lt
Klausimus dėl virtualioje nuotolinio mokymo sistemoje MOODLE iškylančių problemų galite užduoti palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt
Rašydami užklausą būtinai nurodykite savo kontaktinius duomenis

 

Nuotolinis mokymas

Tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos išplečia galimybes išsi­lavinimą įgyti nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavi­mas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis techno­logijomis (IKT). Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis. Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pa­vyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendrau­jama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau suderinti darbo, šeimos reikalus ir mokymąsi. Mišriajame nuotoliniame mokyme yra sinchroninio ir asinch­roninio mokymosi elementų (Simonson, Smaldino, Albright, Zvacek, 2008).

Nuotolinis mokymasis naudingiausias asmenims, kurie:

  • negali atvykti į mokymo įstaigą;
  • dirba ir nori tobulinti ar įgyti kvalifikaciją, laipsnį;
  • daug keliauja (siekia karjeros sporte, muzikoje ar mene);
  • gydosi ligoninėje ar sanatorijoje;
  • yra labai gabūs;
  • turi specifinių psichologinių bendravimo problemų ir kt.