Parama centrui

Kviečiame Centro darbuotojus, mokinių tėvelius, dirbančius mokinius, socialinius partnerius paremti Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą, skiriant 1.2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Surinktos lėšos bus skiriamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei gerinti, edukacinei – kultūrinei veiklai.
Norint pervesti 1.2 proc. paramą reikia per VMI elektroninio pajamų deklaravimo sistemą užpildyti formą FR0512. Prašymą  pateikti galima iki einamųjų metų gegužės 1 d.
Reikalingi rekvizitai:
Paramos gavėjas – KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Paramos gavėjo kodas – 140199874