Atvejo vadybininkas

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriau
Atvejo vadybininkė (profesinės reabilitacijos)
Dalia Sutkutė

Lelijų g. 5, Klaipėda, el. pašto adresas dalia.sutkute@klaipedosgpmc.lt 
tel. nr. 8 46 343136, 865594734

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

11.00-12.00; 16.00-19.00 

Antradienis

11.00-12.00; 16.00-19.00

Trečiadienis

11.00-12.00; 16.00-19.00

Ketvirtadienis

11.00-12.00; 16.00-19.00

Penktadienis

11.00-12.00; 15.00-18.00 

 

Atvejo vadybininkas dirba su skirtingą negalią turinčiais profesinės reabilitacijos dalyviais, atsižvelgdamas į jų negalios specifiką ir ypatumus. Bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, tarpininkauja sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu.

 Atvejo vadybininkas vykdo tokias funkcijas:

  1. suformuoja profesinės reabilitacijos dalyvio bylą iš jo pateiktų dokumentų;
  2. organizuoja ir koordinuoja individualios dalyvio profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą, vykdo pažangos stebėseną, palaiko nuolatinį ryšį su dalyviu visos profesinės reabilitacijos proceso metu;
  3. supažindina ir aptaria su dalyviu profesinės reabilitacijos tikslus ir paslaugų teikimo tvarką;
  4. suteikia dalyviui visą reikiamą informaciją, susijusią su jo dalyvavimu profesinės reabilitacijos programoje, palaiko dalyvio motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;
  5. dalyvauja nustatant individualius dalyvio profesinės reabilitacijos tikslus;
  6. esant poreikiui, konsultuoja dalyvio artimuosius individualios profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais;
  7. rengia ataskaitas apie dalyvio profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą;
  8. tvarko ir pildo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metu naudojamą dokumentaciją.