Psichologas

Psichologė Egita Dadašova

Adresas:
Lelijų g. 5, II aukštas, 204 kab.
El.p.: egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt
Tel. +37065526981

Darbo laikas:
Pirmadienį – ketvirtadienį
8.00 – 12.00 ir 12.30 – 17.00 val.
Penktadienį:
8.00 – 12.00 ir 12.30 – 15.30 val.

 

Psichologo funkcijos:

  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant mokymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais;
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
  • Dalyvauja formuojant teigiamą Centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • Šviečia Centro bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Atlieka aktualius Centre psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į Centro bendruomenės poreikius.