Psichologas

Psichologė Egita Dadašova

Adresas:
Lelijų g. 5, 204 kab., II aukštas.
Taikos pr. 67,  25A kab.,  IV aukštas
El.p.: egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt
Tel. +37065526981

Savaitės dienos

Darbo laikas

Konsultacijų laikas

Vieta

Pirmadienis

 8.00 – 14.10 16.10 – 18.00

8.30 – 11.40

 16.10 – 18.00

204 kab.

Antradienis

 8.00 – 12.00  13.30 – 17.00

8.30 – 12.00

13.30 – 15.30

204 kab.

Trečiadienis

 8.00 – 10.10  12.30 – 17.50

8.30 – 10.10

14.50 – 17.50

204 kab.

Ketvirtadienis

    8.00 – 16.00

 10.00 – 12.00

25A kab.

Penktadienis

8.00 – 14.30

12.30 – 14.30

204 kab.

Psichologo funkcijos:

  • Įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su asmeniu dirbančiais specialistais, numatant asmens tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis šių problemų sprendimo klausimais;
  • Rengia individualias rekomendacijas asmens psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • Konsultuoja asmenis profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais;
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
  • Dalyvauja formuojant teigiamą Centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius asmenis bei jų ugdymą;
  • Šviečia Centro bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Atlieka aktualius Centre psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į Centro bendruomenės poreikius.