Psichosocialinės pagalbos teikimo paslaugos

Pagalba skirta šeimoms, auginančioms vaikus su negalia iki 18 m.

Šeimas, auginančias vaikus su negalia, kurios pageidauja gauti psichosocialinės pagalbos paslaugas, prašome kreiptis į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (toliau – Centras), adresu: Lelijų g. 5, Klaipėda 204 kab., tel. +370 655 26981, el. p. egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt

Šeima nemokamai per mėnesį gali gauti 6 psichosocialinės pagalbos paslaugas!

Psichologinė pagalba, kurią teikia psichologas (2 val. per mėnesį)

Socialinė pagalba, kurią teikia socialinis darbuotojas (informavimas, bendravimas, konsultavimas, tarpininkavimas-atstovavimas, 4 paslaugos per mėnesį, pasirinktinai, pagal poreikį)

Už papildomas paslaugas šeima moka 50 procentų nuo pasirinktų paslaugų kainos, nurodytos Sutartyje „Dėl psichosocialinės pagalbos teikimo paslaugų“.

Prašymą-paraišką psichosocialinei pagalbai gauti raštu pateikia vienas iš suaugusių šeimos narių atvykdamas į Centrą, adresu: Lelijų g. 5, Klaipėda, 204 kab. arba paraišką-prašymą atsiųsdamas el. p. egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt

Paslaugų teikimo adresas ir kontaktai:

Paslaugos pradedamos teikti asmenims, kurie yra gavęs iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl psichosocialinės pagalbos šeimai skyrimo ir kurie yra sudarę su Centru sutartį dėl psichosocialinės pagalbos teikimo paslaugų.

Paslaugos teikiamos Centre šiais adresais: 

Psichologinė pagalba teikiama Lelijų g. 5, kabinetas Nr. 204, Klaipėda, tel. +370 655 26981

Socialinio darbuotojo (informavimas, bendravimas, konsultavimas, tarpininkavimas-atstovavimas) paslaugos teikiamos Darželio g. 3, kabinetas Nr.7, Klaipėda, tel. +370 604 36949