Socialinis darbuotojas

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus
socialinė darbuotoja (profesinės reabilitacijos)
Aistė Paltarokaitė

Lelijų g. 5, Klaipėda, el. pašto adresas aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt 
tel. nr. (0 46) 343136, +370 655 94734

Savaitės dienos Darbo laikas Konsultacijų laikas
Pirmadienis 12.30 – 14.30 12.30 – 13.30
Antradienis 12.30 – 14.30 12.30 – 13.30
Trečiadienis 12.30 – 14.30 12.30 – 13.30
Ketvirtadienis 12.30 – 13.30 12.30 – 13.30
Penktadienis 10.00 – 11.00

 

Socialinis darbuotojas dirba su skirtingą negalią turinčiais profesinės reabilitacijos dalyviais, atsižvelgdamas į jų negalios specifiką ir ypatumus. Bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, tarpininkauja sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu.

        Socialinis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

  1. įvertina pagal savo profesinę sritį ir kompetenciją profesinės reabilitacijos dalyvio siekiamos įgyti profesinės kvalifikacijos ir (ar) būsimo darbo keliamus reikalavimus dalyvio atžvilgiu;
  2. nustato individualius dalyvio profesinės reabilitacijos tikslus, numato socialinio poveikio paslaugas bei priemones, reikalingas šiems tikslams pasiekti;
  3. atsižvelgdamas į individualius dalyvio profesinės reabilitacijos tikslus bei jo negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus, socialinis darbuotojas įvertina:

3.1. dalyvio socialinę situaciją bei esamas socialines problemas, trukdančias dalyviui integruotis į darbo rinką;

3.2. bendruosius ir specifinius dalyvio psichosocialinius gebėjimus ir savybes kasdienėje ir darbinėje veikloje;

3.3. motyvaciją ir gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, trukdančias įgyvendinti individualius profesinės reabilitacijos tikslus ir (ar) būsimai profesinei veiklai atlikti;

3.4. remdamasis dalyvio profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tikslingumo dalyviui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su dalyvio profesinių gebėjimų atkūrimu ir lavinimu socialinio poveikio priemonėmis;

  1. teikia profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas;
  2. teikia profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas socialinio poveikio priemonėmis.
  3. atlieka atvejo vadybininko funkcijas.
  4. tvarko ir pildo savo profesinės veiklos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.