Socialinis pedagogas

Statybos ir verslo skyriaus vyr. socialinė pedagogė Odeta Plokštienė

Taikos pr. 67, Klaipėda
El. pašto adresas odeta.plokstiene@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (0 46) 342429

 

   Darbo laikas  Konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.00 – 16.45 8.00-13.45
Antradienis 8.00 – 16.45 8.00-13.45
Trečiadienis 8.00 – 16.45 8.00-13.45
Ketvirtadienis 8.00 – 16.45 8.00-13.45
Penktadienis 8.00 –  12.00 8.00-10.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45  

 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vyr. socialinė pedagogė Aistė Paltarokaitė

Lelijų g. 5, Klaipėda
El. pašto adresas aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (0 46) 343136, +370 655 94734

   Darbo laikas  Konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.00 – 12.00 8.30 – 10.30
Antradienis 8.00 – 12.00 8.30 – 10.30
Trečiadienis 8.00 – 12.00 8.30 – 10.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 8.30 – 10.30
Penktadienis 8.00 – 10.00 8.30 – 9.30

 

Socialinis pedagogas dirba su mokiniais, tėvais ar globėjais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
  2. konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
  3. korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
  4. vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
  5. šviečiamąją (informuoja, aiškina);
  6. koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
  7. prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
  8. teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
  9. socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, profesinio rengimo standartu ir pareigybės aprašu.