Priėmimas

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėse
su pagilintu technologijų mokymu Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre:

1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I (9) ir II (10) gimnazijos klasėse organizuoja Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.
2. Mokytis I (9) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
3. Mokytis II (10) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I (9) gimnazijos klasėje ir II (10) gimnazijos klasėje dokumentus pateikia atvykę į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (Taikos pr. 67, Klaipėda) iki 2019 m. rugpjūčio 23 d.
5. Besimokydami I ir II gimnazijos (9 ir 10) klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą.
Programose įdiegti ikiprofesinio ugdymo dalykai leis geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.
6. Numatomas mokinių priėmimas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių į šias 3 metų mokymosi profesinio mokymo programas:
6.1. Viešbučio darbuotojo (kodas 217101302)
6.2. Apdailininko statybininko (kodas 217073201)
6.3. Floristo (kodas M22021401)

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
 • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Centre mokiniai gali:
 • įgyti pagrindinį ar/ir vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti stipendiją;
 • naudotis mokymo baze;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • įsigyti visų kategorijų vairuotojo ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus;
 • dalyvauti mokinių tarybos ir neformalaus švietimo veikloje;
 • gyventi bendrabutyje;
 • gauti kelionės į Centrą išlaidų kompensaciją;
 • maitintis Centro valgykloje ar kavinėje.

 

Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius siūlo mokymo programas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę:

 • Apdailininko (statybininko) modulinė – 3 metų mokymosi trukmė
 • Baldžiaus modulinė – 3 metų mokymosi trukmė
 • Staliaus modulinė – 3 metų mokymosi trukmė
 • Logisto ekspeditoriaus modulinė – 2 m. 3 mėn. mokymosi trukmė
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė – 2 m. 3 mėn. mokymosi trukmė

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) ir turintiems 18 metų įgyti tik specialybę:

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  1 metų mokymosi trukmė

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko (statybininko) modulinė – 2 metų mokymosi trukmė
 • Baldžiaus modulinė – 2 metų mokymosi trukmė
 • Staliaus modulinė – 2 metų mokymosi trukmė
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Logisto  ekspeditoriaus modulinė – 1 metų mokymosi trukmė
 • Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė – 1 metų mokymosi trukmė
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  1 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šią specialybę:

 • Apdailininko (statybininko) – 3 metų mokymosi trukmė

Turintiems kvalifikaciją pagal tęstinį profesinį mokymą įgyti šią specialybę:

 • Apdailininko (statybininko) modulinė – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Staliaus modulinė – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Mūrininko modulinė – 9 mėnesių mokymosi trukmė
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė – 9 metų mokymosi trukmė
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė –  5 mėnesių mokymosi trukmė
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius siūlo mokymo programas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo – 2 metų mokymosi trukmė
 • Slaugytojo padėjėjo modulinė – 1 metų mokymosi trukmė
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė – 2 metų mokymo trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius vidurinį išsilavinimą, su regos negalia) įgyti šią specialybę:

 • Masažuotojo – 2 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Viešbučio darbuotojo – 3 metų mokymosi trukmė
 • Floristo – 3 metų mokymosi trukmė