Profesinio mokymo programos

Apdailininkas

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).
Priimami pagrindinį (baigę 10 klasių) ar vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (2 m. arba ir turintys kvalifikaciją 1,5 m.).
Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Baldžius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (2 m. ir 3 mėn. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).
Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti baldų gamybos įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.

Ekspeditorius

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m. arba ir turintys kvalifikaciją 9 mėn.).

Ekspeditorius gebės savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (2 m.7 mėn. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).

Kompiuterio projektavimo operatorius įgys profesines kompetencijas ir išugdys bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus (1 m.).

Vairuotojas mokės vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais.

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) ir ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus ir turintys teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę (ir turintys kvalifikaciją 7 mėn.).

Vairuotojas gebės savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje (3 m.).
Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.

Elektrikas

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių, 18 m.) (turintys kvalifikaciją 9 mėn.).

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose.