Profesinio mokymo programos

Apdailininkas

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).
Priimami pagrindinį (baigę 10 klasių) ar vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (2 m. arba ir turintys kvalifikaciją 1,5 m.).
Apdailininkas gebės, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Stalius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).

Stalius gebės savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.

Baldžius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (3 m. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).

Baldžius gebės, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias baldų gamybos veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, gaminti baldus iš lakštinių medžiagų, masyvinės medienos, atlikti kietųjų baldų apdailą, gaminti minkštus baldus.

Ekspeditorius

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1 m. arba ir turintys kvalifikaciją 9 mėn.).

Ekspeditorius gebės savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) (2 m.7 mėn. ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje).

Priimami vidurinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 12 klasių) (1,5 m. arba  ir turintys kvalifikaciją 1 m. 2 mėn.).

Kompiuterio projektavimo operatorius įgys profesines kompetencijas ir išugdys bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus (1 m.).

Vairuotojas mokės vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais.

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (baigę 10 klasių) ir ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus ir turintys teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę (ir turintys kvalifikaciją 7 mėn.).

Vairuotojas gebės savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Priimami pradinį išsilavinimą turintys mokiniai (1 m. spec. ugdymosi poreikių turintiems mokinimas).

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (1 m.).

Dažytojo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas galės dirbti statybos įmonėse. Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose.

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Priimami pradinį išsilavinimą turintys mokiniai (1 m. spec. ugdymosi poreikių turintiems mokinimas).

Priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai (1 m.).

Medienos apdirbėjo padėjėjas ir dailidės padėjėjas gebės padėti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui vykdyti statybos objekte ir medienos apdirbimo įmonėje bendrąsias veiklas; apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius; pakuoti medienos medžiagas, ruošinius, pusfabrikačius; montuoti medinius gaminius ir konstrukcijas, dirbdamas pagal šio darbuotojo nurodymus ir jam prižiūrint atliktų operacijų kokybę.