Centro dalininkai

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos priklausomybė – valstybinė.

Įstaigos dalininkai yra : Lietuvos Respublika (toliau – valstybė), Kretingos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas – 188715222.

Valstybės, kaip Įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.