Darbuotojų kontaktai

Direktorė
Doc. dr. Dalia Martišauskienė dalia.martisauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 495200 Mob. +370 699 16289
Pareigybės aprašymas

Sekretorė
Rima Jackūnienė sekretorius@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 340 132 Mob. +370 659 67291
Pareigybės aprašymas

Dokumentų valdymo administratorė
Ernesta Martusevičienė info@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 665 27432
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Antanas Jurevičius antanas.jurevicius@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 345829   Mob. +370 699 95668
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Fernandas Narkus  fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 346329, Mob. +370 600 36005
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas organizaciniams reikalams
Palmira Jurgilienė palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 601 89377
Pareigybės aprašymas

Kokybės vadovė
Laura Lekstutytė  laura.lekstutyte@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 612 46719
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus patarėja
Gabija Margienė gabija.margiene@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 699 56256
Pareigybės aprašymas

Psichologė
Egita Dadašova egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 655 26981
Pareigybės aprašymas

Socialinė pedagogė
Odeta Plokštienė odeta.plokstiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 613 55287
Pareigybės aprašymas

Mokymo dalies administratorė
Jūratė Skudikytė jurate.skudikyte@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 342758, Mob. +370 659 67292
Pareigybės aprašymas

IT specialistas
Saulius Janonis saulius.janonis@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 618 80159
Pareigybės aprašymas

Dirbtuvių vedėjas
Rolandas Daunys
Mob. +370 659 02475
Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų skyrius

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Natalija Rikun natalija.rikun@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 640 38248
Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų specialistė
Diana Žuliakovienė diana.zuliakoviene@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 614 29338
Pareigybės aprašymas

Plėtros skyrius

Plėtros skyriaus vedėja
Eglė Hidri egle.hidri@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 652 93292
Pareigybės aprašymas

Projektų specialistė
Agnė Mikniūtė agne.mikniute@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 652 93292
Pareigybės aprašymas

Statybos ir verslo skyrius
Gimnazijos skyrius
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėja
Danguolė Kisielienė danguole.kisieliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 657 09557
Pareigybės aprašymas

Psichologė
Egita Dadašova egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 655 26981
Pareigybės aprašymas

Vyr. socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 655 94734
Pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėja
Virginija Latakienė virginija.latakiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 343136
Pareigybės aprašymas

Atvejo vadybininkė
Dalia Sutkutė dalia.sutkute@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 655 94734
Pareigybės aprašymas

Laborantė
Tatjana Drapova tatjana.drapova@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 343136, Mob. +370 655 94734
Pareigybės aprašymas

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius (Taikos pr. 67)
Tel. (0 46) 342429

Tęstinio mokymo skyrius

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas
Aivaras Lajauskas aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 341812, (0 46) 367044, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Tęstinio mokymo skyriaus specialistė
Dalia Padvarietienė dalia.padvarietiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Tęstinio mokymo skyriaus specialistė
Laura Bružienė laura.bruziene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 367044, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Transporto skyrius

Transporto skyriaus vedėja
Dalia Budginienė dalia.budginiene@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 67290
Pareigybės aprašymas

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas
Mindaugas Ramonas mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 09683
Pareigybės aprašymas

Transporto skyriaus specialistė
Diana Klimienė diana.klimiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 341808, Mob. +370 699 59933
Pareigybės aprašymas

Biblioteka
Bendrabutis

Bendrabučio vedėja
Vilda Kumpienė vilda.kumpiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (0 46) 346194, Mob. +370 659 67293
Pareigybės aprašymas

Bendrabučio budėtojai
Baltijos pr. 18, Klaipėda
Mob. +370 655 17109
Pareigybės aprašymas

Bendrabučio budėtojai
Lelijų g. 5, Klaipėda
Mob. +370 655 64854
Pareigybės aprašymas

Sargai

Taikos pr. 67, Klaipėda
Mob. +370 655 28193

Lelijų g. 5 / Alyvų g. 10A, Klaipėda
Mob. +370 655 64854

Informacija atnaujinta 2024-03-19

Žiūrėkite plačiau apie mus