Karjeros galimybės

Kviečiame į savo komandą

Sekretorę (-ių), 1 etatas [pareigybės aprašas]

Specialūs reikalavimai:

 1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 2. turėti analogiško darbo patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 4. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo pobūdis:

 1. tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją; (laiškus, elektronines žinutes)
 2. spausdina ir daugina dokumentus, priima ir siunčia elektroninius laiškus ir kt.
 3. organizuoja direktoriaus susitikimus, sudaro darbotvarkes;
 4. kontroliuoja, kad struktūriniai padaliniai ir konkretūs vykdytojai laiku parengtų vidaus dokumentus, atsakytų į gautus raštus ir kitus dokumentus;
 5. teikia informaciją telefonu, priima lankytojus ir suteikia jiems prašomą informaciją, informuoja interesantus apie profesinio mokymo programas, kitas teikiamas paslaugas, mokymosi tvarką ir kt.;

Darbo užmokestis: 1041 – 1860 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir išsilavinimo. Galimos priemokos pagal galiojančią Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą.
Kreiptis tel.nr. : 8 699 16289, el.p.: asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt

Karjeros specialistą, 1,23 etato
Pareigybės aprašymas čia
Darbo užmokestis: nuo 1508 iki 1618 eur priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
Kreiptis: asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt , tel.: +370 699 16289, +370 652 91606

Baldžių profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Baldžiaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

95 kodo ir krautuvų vairuotojo profesijos mokytoją
Darbo pobūdis: Teorinis ir/ar praktinis vairuotojų profesinis mokymas
Reikalavimai:

 • Išsilavinimas –  ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 m.), susijęs su automobilių transportu;
  specialių kursų baigimo liudijimas;
 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su kelių transportu ar vairuotojų mokymu;
 • B, C, CE, D kat. transporto priemonių vairavimo teisė;
 • pedagoginių – psichologinių žinių mokymo baigimo pažymėjimas;
 • rusų, anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
 • darbas kompiuteriu;

Darbo užmokestis: už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.
Kreiptis: audrius.simkus@klaipedosgpmc.lt, tel.: 868577206

Specialųjį pedagogą, 1 etatas
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginius mokinių vertinimus, nustatant žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį bei įvertinti jų pažangą, bendradarbiauti ir konsultuoti profesijos mokytojus, specialių poreikių mokinių tėvus, numatyti mokymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes,  lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.
Darbo užmokestis: 1223,07 – 1718,67 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacijos.
Kreiptis tel.nr. : 8 657 09557

Statybos darbų profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Apdalininko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Informacinių technologijų profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.  Kreiptis: +370 659 02471

Informacija atnaujinta  2023-01-13