Karjeros galimybės

Kviečiame į savo komandą

Neformaliojo švietimo organizatorių, 1  etatu
Pareigybės aprašymas čia
Darbo užmokestis: nuo 1390 eur iki 1860 eur priklausomai nuo darbo stažo renginių organizavimo srityje. Reikalavimas ne mažiau kaip 1 m. darbo patirtis.
Kreiptis: asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt , tel.: +370 699 16289, +370 652 91606

95 kodo ir krautuvų vairuotojo profesijos mokytoją
Darbo pobūdis: Teorinis ir/ar praktinis vairuotojų profesinis mokymas
Reikalavimai:

  • Išsilavinimas –  ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 m.), susijęs su automobilių transportu;
    specialių kursų baigimo liudijimas;
  • 3 metų darbo patirtis, susijusi su kelių transportu ar vairuotojų mokymu;
  • B, C, CE, D kat. transporto priemonių vairavimo teisė;
  • pedagoginių – psichologinių žinių mokymo baigimo pažymėjimas;
  • rusų, anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
  • darbas kompiuteriu;

Darbo užmokestis: už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.
Kreiptis: audrius.simkus@klaipedosgpmc.lt, tel.: 868577206

Specialųjį pedagogą, 1 etatas
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginius mokinių vertinimus, nustatant žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį bei įvertinti jų pažangą, bendradarbiauti ir konsultuoti profesijos mokytojus, specialių poreikių mokinių tėvus, numatyti mokymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes,  lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.
Darbo užmokestis: 1508 – 2118 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacijos.
Kreiptis tel.nr. : 8 657 09557

Statybos darbų profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Apdalininko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Informacinių technologijų profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.  Kreiptis: +370 659 02471

Informacija atnaujinta  2023-03-26