Karjeros galimybės

Vyriausiojo buhalterio (plačiau)

Darbo užmokestis – 1707 Eur, kintamoji dalis ir papildomi priedai

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu laura.rapaliene@klaipedosgpmc.lt
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 699 16289 arba el. paštu laura.rapaliene@klaipedosgpmc.lt
Su pretendentu, laimėjusiu konkursą, bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.
Pareigybės apimtis – 1 etatas, 1 darbo vieta.
Skelbimas galioja ir dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės  22 d. 17.00 val.

Mokytojo, dėstyti „Kompiuterinio projektavimo operatoriaus“ modulinėje profesinio mokymo programoje.

Pretendentų gyvenimo aprašymus siųsti iki 2020 m. gegužės 29 d. el. paštu laura.rapaliene@klaipedosgpmc.lt
Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8 699 95668

Informacija atnaujinta  2020-05-05