Personalo skyrius

Informacija darbuotojams

Darbuotojas, darbinantis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, Personalo skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą priimti į darbą;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Išsilavinimo dokumentus;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV);
  5. Asmens medicininę knygelę;
  6. Profesinio darbo patirtį patvirtinantys dokumentai.

Prašymų ir ataskaitų formos

Kitos formos

Dokumentai