Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius įgyvendina kelias veiklos sritis – pirminis mokymas, specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius įgyvendina kelias veiklos sritis – pirminis mokymas, specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.

Mokiniai Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje gali mokytis pagal šias mokymo programas:

 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 m.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai 3 mėnesiai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metai.
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 8 mėnesiai.
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 7 mėnesiai.
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1 metai 1 mėnuo.
 • Floristo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems nereglamentuotą išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Floristo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 metai.
 • Floristo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokymosi metu mokiniams pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje vykdoma ir profesinės reabilitacijos programa, kuri skirta negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos dalyviui siekiama padėti atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius, kurie reikalingi pasirenkant naują profesinę kvalifikaciją ir integruojantis į darbo rinką.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Paslaugas teikia socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sėkmingai baigusiems profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos programas asmenims įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091501, 110 kr.

Programos kodas  – P43091501, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 2 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
1.1.  Įvadas profesiją, 2 kr.;
1.2.  Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.
1.3. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.
1.4. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.
1.5. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.
1.6. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.
2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
2.1. Netradicinio masažo atlikimas, 5 kr.;
2.2. Kosmetinio masažo atlikimas, 5 kr.
2.3. Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 5 kr.
3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.
3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091501, 90 kr.

Programos kodas  – T43091501, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 1,5 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.1. Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.
1.2. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.
1.3. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.
1.4. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.
1.5. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091301, 60 kr.
Programos kodas – P43091301, programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.
Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra
Mokymosi trukmė. 1 metai

Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas profesiją, 1 kr.;
 • Higienos paciento reikmių tenkinimas, 10 kr.;
 • Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, 20 kr.;
 • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 • Techninių slaugos darbų atlikimas, 5 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

 • Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 kr.;
 • Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyminiu laikotarpiu, 5 kr.;
 • Pagalba slaugos specialistui paliatyvioje slaugoje, 5 kr.;

3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091302, 50 kr.
Programos kodas – T43091302, programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 kr.
Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra
Mokymosi trukmė. – 9 mėnesiai.

Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 • Higienos paciento reikmių tenkinimas, 10 kr.;
 • Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, 20 kr.;
 • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 • Techninių slaugos darbų atlikimas, 5 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42091301, 60 kr.
Programos kodas – P42091301, programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.
Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra
Mokymosi trukmė. 2 metai 3 mėnesiai

Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas profesiją, 1 kr.;
 • Higienos paciento reikmių tenkinimas, 10 kr.;
 • Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, 20 kr.;
 • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 • Techninių slaugos darbų atlikimas, 5 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

 • Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 kr.;
 • Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyminiu laikotarpiu, 5 kr.;
 • Pagalba slaugos specialistui paliatyvioje slaugoje, 5 kr.;

3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091401, 110 kr.

Programos kodas  – P43091401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – paramedikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 2 m.

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis..

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
 • Įvadas profesiją, 2 kr.;
 • Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kr.;
 • Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kr.;
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kr.;
 • Paciento transportavimas, 5 kr.;
 • Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kr.;
 • Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.
 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Pirmosios pagalbos instrukcijų teikimas telefonu, 10 kr.;
 • Pagalbos teikimas ūmių psichikos būklių atvejais, 10 kr.
 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091401, 90 kr.

Programos kodas  – T43091401 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – paramedikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1,5 m.

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis..

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas profesiją, 2 kr.;
 • Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kr.;
 • Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kr.;
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kr.;
 • Paciento transportavimas, 5 kr.;
 • Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kr.;
 • Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

 

 

Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)
 • Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T21021401, 50 kr.
 • Programos kodas – T21021401, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 kr.
 • Kvalifikacijos pavadinimas – floristo padėjėjas
 • Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi
 • Mokymosi trukmė – 9 mėn.

Programos paskirtis. Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, prižiūrėti augalus, paruošti augalus komponavimui, sudaryti nesudėtingas kompozicijas, pakuoti floristinius darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 1.Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Augalų pažinimas, 10 kr.;
 • Nesudėtingų kompozicijų sudarymas, 20 kr.;
 • Floristinių darbų pakavimas, 15 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43071102, 70 kr.

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – natūralios kosmetikos gamintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 metai 1 mėnuo

Programos paskirtis. Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje: mokantį kurti ir gaminti natūralios kosmetikos produktus, realizuoti savo pagamintą produkciją.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs natūralios kosmetikos gamintojo kvalifikaciją, gebės savarankiškai arba kolektyve įmonėje gaminti natūralios kosmetikos produktus, juos pakuoti bei realizuoti, išmanys ir taikys kosmetikos priemonių gamybai taikomus geros gamybos praktikos principus, tinkamai paruoš darbo vietą bei priemones.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais

Privalomieji profesinio mokymo moduliai|:

 1. Natūralios kosmetikos gamybos reikalavimų taikymas, 10 kr.;
 2. Augalų vandens išgavimas, 10 kr.;
 3. Natūralios kosmetikos produktų gamyba iš augalinės kilmės žaliavų, 10 kr.;
 4. Natūralios kosmetikos produktų gamyba iš gyvulinės kilmės žaliavų, 10 kr.;
 5. Muilo gamyba, 10 kr.;
 6. Natūralios kosmetikos produktų realizavimas, 10 kr.;
 7. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.
Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44071102, 90 kr.                                                                                    

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – natūralios kosmetikos gamintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 metai 5 mėnesiai

Programos paskirtis. Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje: mokantį kurti ir gaminti natūralios kosmetikos produktus, realizuoti savo pagamintą produkciją.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs natūralios kosmetikos gamintojo kvalifikaciją, gebės savarankiškai arba kolektyve įmonėje gaminti natūralios kosmetikos produktus, juos pakuoti bei realizuoti, išmanys ir taikys kosmetikos priemonių gamybai taikomus geros gamybos praktikos principus, tinkamai paruoš darbo vietą bei priemones.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas profesiją, 2 kr.;
 • Natūralios kosmetikos gamybos reikalavimų taikymas, 10 kr.;
 • Augalų vandens išgavimas, 10 kr.;
 • Natūralios kosmetikos produktų gamyba iš augalinės kilmės žaliavų, 10 kr.;
 • Natūralios kosmetikos produktų gamyba iš gyvulinės kilmės žaliavų, 10 kr.;
 • Muilo gamyba, 10 kr.;
 • Natūralios kosmetikos produktų realizavimas, 10 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

  Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Aromaterapijos produktų gamyba, 10 kr.;
 • Parfumerijos produktų gamyba, 10 kr.;
 • Natūralios dekoratyvinės kosmetikos gamyba, 10 kr.

  Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 kr.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43092201, 35 kr.                                                                                     

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 7 mėnesiai

Programos paskirtis. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
  • Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, 15 kr.
  • Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą, 15 kr.;
  • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43092201, 45 kr.                                                                                 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 8 mėnesiai

Programos paskirtis. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
 • Įvadas profesiją, 1 kr.;
 • Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, 15 kr.
 • Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą, 15 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuojant vaikų renginius ir šventes, 5 kr.;
 • Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, ugdomąją veiklą, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Fizinis ugdymas, 1
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems pradinį išsilavinimą)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21021402, 60 kr.

Programos kodas – P21021402, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – floristo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi

Mokymosi trukmė – 1 m.

Programos paskirtis. Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, prižiūrėti augalus, paruošti augalus komponavimui, sudaryti nesudėtingas kompozicijas, pakuoti floristinius darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • 1.1. Įvadas į profesiją, 1 kr.;
 • 1.2. Augalų pažinimas, 10 kr.;
 • 1.3. Nesudėtingų kompozicijų sudarymas, 20 kr.;
 • 1.4. Floristinių darbų pakavimas, 15 kr.;
 • 1.5. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji moduliai
 •   2.1. Floristinių atvirukų gaminimas, 5 kr.;
 •   2.2. Floristinių detalių proginio ir šventinio stalo dekorui gaminimas, 5 kr.;
 •   2.3. Nesudėtingų floristinių vainikų gaminimas, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 kr.;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21021401, 60 kr.

Programos kodas – P21021401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – floristo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi

Mokymosi trukmė – 3 m.

Programos paskirtis. Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, prižiūrėti augalus, paruošti augalus komponavimui, sudaryti nesudėtingas kompozicijas, pakuoti floristinius darbus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
 • Įvadas į profesiją, 1 kr.;
 • Augalų pažinimas, 10 kr.;
 •  Nesudėtingų kompozicijų sudarymas, 20 kr.;
 • Floristinių darbų pakavimas, 15 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji moduliai
 •   Floristinių atvirukų gaminimas, 5 kr.;
 •   Floristinių detalių proginio ir šventinio stalo dekorui gaminimas, 5 kr.;
 •   Nesudėtingų floristinių vainikų gaminimas, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 kr.;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

Socialinių įgūdžių ugdymo programa (toliau – Programa) skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – didelių ir labai didelių dėl intelekto sutrikimo ir baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Programos apimtis kreditais: 65 kr.

Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta individualizuota pagrindinio ugdymo programa.

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniui siekti asmeninės brandos, formuoti integralius kompetencijų pagrindus, ypatingą dėmesį skiriant socialinių – emocinių kompetencijų ugdymui, gyvenimo įgūdžių ir pozityvių santykių su savimi ir kitais žmonėmis formavimui.

Programos tikslas – įtvirtinti socialines, pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis, asmenines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas pagal mokinių galias ir gebėjimus.

Programos uždavinys – įtvirtinti kompetencijas, būtina sėkmingai integracijai į visuomenę, darbinę, profesinę veiklą.

Socialinių įgūdžių programos moduliai:

 1. Komunikacinė veikla
 2. Dorinis ugdymas
 3. Technologinis ugdymas
 4. Informacinės technologijos
 5. Meninis ugdymas
 6. Socialinis ugdymas
 7. Socialinis gyvenimas, darbinė veikla
 8. Finansinis raštingumas
 9. Pažintinė veikla
 10. Fizinis ugdymas