Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius įgyvendina kelias veiklos sritis – pirminis mokymas, specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.

Mokiniai Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje gali mokytis pagal šias mokymo programas:

 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 10 mėnesių.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metai.
 • Virėjo modulinę profesinio mokymo programą kartu su socialinių įgūdžių programa, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Virėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Virėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 metai.
 • Floristo modulinė profesinio mokymo programa, kuri skirta asmenims, įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokymosi metu mokiniams pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje vykdoma ir profesinės reabilitacijos programa, kuri skirta negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos dalyviui siekiama padėti atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius, kurie reikalingi pasirenkant naują profesinę kvalifikaciją ir integruojantis į darbo rinką.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Paslaugas teikia socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sėkmingai baigusiems profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos programas asmenims įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091501, 110 kr.

Programos kodas  – P43091501, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 2 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai

1.1.  Įvadas profesiją, 2 kr.;

1.2.  Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.

1.3. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.4. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.

1.5. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.6. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

2.1. Netradicinio masažo atlikimas, 5 kr.;

2.2. Kosmetinio masažo atlikimas, 5 kr.

2.3. Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 5 kr.

 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.

3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091501, 90 kr.

Programos kodas  – T43091501, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 1,5 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.1. Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.

1.2. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.3. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.

1.4. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.5. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa (su kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T21101303, 50 kr.                                                                                       

Programos kodas  – T21101303, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 2 m.

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 ;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 ;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 ;
  • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21101308, 60 kr.

Programos kodas – P21101308 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 3 m.

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
  • Įvadas profesiją, 1 kr.;
  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 ;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 ;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 ;
  • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21101310, 60 kr.

Programos kodas – P21101310 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 m.

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
  • Įvadas profesiją, 1 kr.;
  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 ;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 ;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 ;
  • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas, 5 ;
 • Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas, 5 ;
 • Picų gaminimas, 5 ;
 • Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas, 5 ;
 • Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas, 5
 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 kr.;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44091301, 60 kr.

Programos kodas  – M44091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 metai

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas profesiją, 1 kr.;
 2. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 3. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 4. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 5. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 6. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 kr.;
 2. Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 kr.

Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091301, 50 kr.

Programos kodas  – T43091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 50 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. – 9 mėnesiai.

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

 1. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 2. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 4. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 5. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

 

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M22021401, 170 kr.

Programos kodas  – M22021401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 170 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – floristas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi

Mokymosi trukmė – 3 m.

Programos paskirtis. Programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo. Mokymo programos tikslas – ugdyti gebėjimus, būtinus profesinėje būsimo floristo veikloje. parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, baigęs floristo modulinę mokymo programą, gebės dirbti iš dalies savarankiškai arba kolektyviai individualioje įmonėje, akcinėje bendrovėje, ateityje galės tapti įmonės, teikiančios floristikos paslaugas, darbuotoju.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas į floristo profesiją, 4 kr.;
 • Žodinis ir rašytinis bendravimas, 6 kr.;
 • Augalų pažinimas,10 kr.;
 • Floristo darbo vietos parengimas, 10 kr.;
 • Augalų paruošimas komponavimui, 10 kr.;
 • Detalių floristiniams darbams gamyba, 5 kr.;
 • Floristinio komponavimo būdų naudojimas, 10 kr.;
 • Floristinių darbų iš skintų augalų atlikimas, 10 kr.;
 • Gėlių auginimas, 10 kr.;
 • Vazoninių augalų priežiūra, 9 kr.;
 • Vestuvinio dekoro elementų gaminimas, 10 kr.;
 • Floristinių detalių lauko erdvėms gaminimas, 10 kr.;
 • Floristinių elementų interjerui gaminimas, 10 kr.;
 • Šventinių, proginių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 6 kr.;
 • Džiovintų augalų puokščių ir kompozicijų gaminimas, 5 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

 

2. Pasirenkamieji moduliai

 • Koliažų ir floristinių atvirukų gaminimas, 10 kr.;
 • Suaugusiųjų švenčių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 10 kr.;
 • Floristinių detalių pynimas, 10 kr.;
 • Vitrinų dekoro elementų gaminimas, 6 kr.
 • Tautinio paveldo floristinių darbų atlikimas, 6 kr.3.
 •  

3. Pasirenkamieji moduliai

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 8 kr.
Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091401, 110 kr.

Programos kodas  – P43091401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – paramedikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 2 m.

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis..

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
 • Įvadas profesiją, 2 kr.;
 • Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kr.;
 • Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kr.;
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kr.;
 • Paciento transportavimas, 5 kr.;
 • Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kr.;
 • Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.
 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Pirmosios pagalbos instrukcijų teikimas telefonu, 10 kr.;
 • Pagalbos teikimas ūmių psichikos būklių atvejais, 10 kr.
 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091401, 90 kr.

Programos kodas  – T43091401 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – paramedikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1,5 m.

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis..

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 • Įvadas profesiją, 2 kr.;
 • Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kr.;
 • Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kr.;
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kr.;
 • Paciento transportavimas, 5 kr.;
 • Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kr.;
 • Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kr.;
 • Įvadas į darbo rinką, 10 kr.