Formalios mokymo programos – moduliai

Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje
Trukmė
6.75 sav./270 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išnagrinėti įvairias vamzdžių suvirinamas jungtis.
Išnagrinėti įvairių metalų ir jų lydinių savybes bei suvirinamumą.
Paaiškinti suvirinimo broko pasekmes.
Naudotis tarptautiniais ir nacionaliniais suvirinimo standartais.
Pasiruošti vamzdžių jungtis suvirinimui.
Apibūdinti aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis bei privirinti vamzdžius prie plokščių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Apibūdinti aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis bei privirinti vamzdžius prie plokščių lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines bei atšakų jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines bei atšakų jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti darbo apmokėjimo formas, sistemas ir darbo užmokesčio apskaitos reglamentavimą.
Apibūdinti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus.
Apibūdinti darbo užmokesčio skaičiavimą ir su juo susijusius išskaitymus.
Apibūdinti vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą.
Parengti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus.
Apskaičiuoti darbo užmokestį, tvarkyti analitinę ir sintetinę darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaitą.
Apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, ligos pašalpą, darbo užmokestį už kasmetines atostogas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Užregistruoti priskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo susijusius išskaitymus apskaitos registruose.
Užpildyti Valstybinio socialinio draudimo fondo formą SAM ir VMI deklaraciją FR0573 ir FR0572.

Asmeninis pardavimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Naudoti asmeninio pardavimo techniką
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paaiškinti potencialių klientų paieškos ir kontakto užmezgimo ypatumus.
Paaiškinti kliento poreikių nustatymo svarbą.
Paaiškinti prieštaravimų įveikimo esmę.
Paaiškinti sandorio pabaigos būdus.
Apžvelgti klientų aptarnavimą po pardavimo.
Pristatyti siūlomas paslaugas valstybine ir užsienio kalba.

Augalų komponavimo technologijos (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Komponuoti augalus įvairiomis technologijomis.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti floristinius įrankius ir jų saugaus naudojimo taisykles.
Įvardinti augalų tvirtinimo būdus.
Apibūdinti pagrindinius augalų komponavimo būdus.
Apibūdinti floristikoje naudojamus indus ir jų savybes.
Taikyti augalų komponavimo būdus interjero dekorui skirtose kompozicijose.
Panaudoti tvirtinimo medžiagas.
Parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo būdus.
Komponuoti puokštes.
Parinkti ir pritaikyti pramonines medžiagas floristinėse kompozicijose.
Pritaikyti indus floristinėms kompozicijoms kurti.
Pritaikyti aksesuarus floristiniuose darbuose.
Parinkti ir taikyti augalų komponavimo būdus floristinėse kompozicijose.

Baldų ir interjero detalių braižymas (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Žinoti taikomų standartų reikalavimus.
Analizuoti medžiagas, gamybos priemones ir technologijas.
Apibūdinti kompiuterinio projektavimo programų paskirtį, įvairovę, galimybes ir valdymo priemones.
Braižyti tikslius detalių brėžinius.
Naudojant taikomąsias programas braižyti gamybinius brėžinius.
Modeliuoti brėžinių vizualizacijas.
Parengti brėžinius ir juos pateikti.

Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje (Kambarių tvarkytojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti bendrojo naudojimo patalpas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išvardyti darbus pagal eiliškumą, tvarkant bendrojo naudojimo patalpas.
Ruošti darbo priemones ir inventorių bendrojo naudojimo patalpoms tvarkyti.
Tvarkyti svečių aptarnavimo patalpas.
Rūšiuoti šiukšles (atliekas).
Saugiai dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant bendrojo naudojimo patalpas.
Pagal nustatytus reikalavimus palaikyti asmeninę ir darbo vietos higieną.
Įvardyti valomus paviršius, dangas bendrojo naudojimo patalpose.
Naudoti chemines valymo priemones laikantis saugos darbe reikalavimų.
Valyti kietus paviršius įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.
Valyti minkštąsias dangas įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.
Valyti dėmes iš tekstilinių audinių įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa (Pardavėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Fiksuoti pirkimų ir pardavimų operacijas buhalterinės apskaitos programoje
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti materialinės atsakomybės svarbą ir jos įforminimą.
Supažindinti su buhalterinės apskaitos pagrindais, jos vedimo pagrindiniais principais, turto ir nuosavybės esme, pajamomis ir sąnaudomis.
Apibūdinti apskaitos ir verslo valdymo programos darbo principus.
Parengti normatyvines, analitines korteles.
Fiksuoti buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programoje ūkines operacijas, susijusias su prekių pirkimu, pardavimu.
Atlikti operacijas su atsargomis.
Atlikti prekių perkainojimo operacijas.
Atlikti prekių realizacijos tvarkymą.
Fiksuoti atsiskaitymo operacijas.
Pasirengti ir atsispausdinti ataskaitas.

Darbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Sekretoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išvardinti organizacinės biuro technikos įrenginius, nurodant jų funkcijas ir panaudojimo galimybes.
Nurodyti darbo kompiuteriu ergonominius reikalavimus.
Apibūdinti pagrindines Microsoft Office programas.
Apibūdinti pagrindines interneto teikiamas paslaugas.
Kurti ir redaguoti tekstinius dokumentus.
Apdoroti ir pateikti skaitinę informaciją.
Rengti pateiktis.
Atsakingai ir saugiai naudotis interneto paslaugomis.
Spausdinti, siųsti faksu, kopijuoti, skenuoti, laminuoti, įrišti ir naikinti dokumentus, naudojantis organizacine biuro technika.

Darbas su prekėmis (Pardavėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dirbti technologiniais įrenginiais
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti rodiklius, turinčius įtakos prekių užsakymui.
Klasifikuoti prekių atsargas ir apibūdinti jų laikymo sąlygas.
Apibūdinti prekių išdėstymą derinant prekybinio dizaino ir vartotojų elgsenos psichologiją.
Įforminti prekių užsakymą dokumentuose.
Priimti prekes pagal kiekį ir kokybę.
Paruošti prekes pardavimui.
Paruošti prekes jas parduodant.
Pateikti ir prižiūrėti prekes vitrinose.
Pateikti ir valdyti prekes stelažo lentynose.

Dokumentų ir bylų parengimas saugojimui (Sekretoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Rengti dokumentus ir bylas saugojimui
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Nurodyti reikalavimus dokumentacijos planui. Apibūdinti užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimus.
Paaiškinti dokumentų vertės ekspertizės procesą.
Apibūdinti bendruosius bylų apskaitos tvarkymo reikalavimus.
Vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, parengti dokumentacijos planą.
Vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sutvarkyti užbaigtas bylas.
Atlikti įstaigos dokumentų vertės ekspertizę.
Tvarkyti užbaigtų bylų apskaitą.

Draudimas (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti konsultacijas apie draudimo produktus
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įvertinti draudimo rūšis.
Palyginti pensijų draudimo atitinkamų pakopų skirtumai.
Apibrėžti įmokų ir išmokų galimybes.
Sudaryti pensijų kaupimo sutartį.
Pademonstruotas pensijų fondo keitimas ir sutarties nutraukimas.
Palyginti kelių finansinių įstaigų siūlomus gyvybės draudimo produktus, išskirti pagrindinius skirtumus.
Palyginti kelių bankų ar draudimo bendrovių ne gyvybės draudimo produktus, išskirti pagrindinius skirtumus.

Duonos gaminių gaminimas (Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti kvietinės duonos gaminius. Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius.
Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Saugiai dirbti duonos gaminių gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Užminkyti tešlą kvietinės duonos gaminiams.
Formuoti, apipavidalinti kvietinės duonos pusgaminius prieš kepant.
Kepti kvietinės duonos gaminius ir juos paruošti realizavimui.
Nustatyti kvietinės duonos gaminių, pusgaminių ir jų tešlos kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Užminkyti tešlą ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminiams.
Formuoti, apipavidalinti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos pusgaminius prieš kepant.
Kepti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius ir juos paruošti realizavimui.
Nustatyti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminių, pusgaminių ir jų tešlos kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Saugiai dirbti duonos gaminių gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Užminkyti tešlą kvietinės duonos gaminiams.
Formuoti, apipavidalinti kvietinės duonos pusgaminius prieš kepant.
Kepti kvietinės duonos gaminius ir juos paruošti realizavimui.
Nustatyti kvietinės duonos gaminių, pusgaminių ir jų tešlos kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.

Ekspedicija. (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Organizuoti krovinio gabenimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais reikalavimais transporto verslui.
Paaiškinti ekspedijavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo sąlygas.
Parinkti tinkamą transportą ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto pelną.
Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį.
Apibūdinti krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdus, krovos įrangą ir jos naudojimą.

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Apšiltinti pastato fasadą termoizoliacinėmis plokštėmis
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išmanyti fasadų apšiltinimo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti fasadų apšiltinimo darbo vietos paruošimą.
Išvardinti fasadų apšiltinimo įrankius, įrangą, jų paskirtį.
Apibūdinti fasadų apšiltinimo medžiagas.
Apibūdinti fasadų paruošimą apšiltinimui.
Apibūdinti fasadų apšiltinimo technologijas.
Paruošti fasadų apšiltintojo darbo vietą, įrangą, paviršių.
Paruošti fasado apšiltinimo medžiagas.
Pritvirtinti termoizoliacines plokštes prie fasado.

Finansinių ataskaitų rengimas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Parengti finansines ataskaitas
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti finansinių ataskaitų esmę, reikšmę, finansinių ataskaitų reglamentavimo tvarką ir jų sudėtį.
Apibūdinti finansinių ataskaitų turinį, pateikimo tvarką ir reikalavimus.
Apskaityti metų ūkines operacijas.
Sudaryti finansines ataskaitas.
Sudaryti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir parengti aiškinamojo rašto pastabas.

Floristinių kompozicijų stiliai (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Komponuoti skirtingų stilių floristinius darbus.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Atpažinti meninės raiškos harmonizavimo priemones floristinėse kompozicijose.
Apibūdinti istorinių epochų architektūrinių stilių ir kultūrinių tradicijų skiriamuosius bruožus ir jų poveikį floristikai.
Apibūdinti mados tendencijas floristikoje.
Parinkti kompozicijos elementų derinius ir komponuoti floristinius darbus.
Parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms.
Parinkti ir apibūdinti floristinio dizaino stilius.
Parengti floristinių darbų ir patalpų eskizus bei piešinius.

Gedulo renginių floristika (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Komponuoti gedulo renginiams skirtus floristinius darbus.
Trukmė
2.5 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Paaiškinti interjero sampratą ir floristinių darbų integravimą.
Atpažinti ir apibūdinti interjero ir eksterjero floristinius darbus.
Parinkti ir pritaikyti erdvines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti plokštumines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti augalus bei floristines kompozicijas balkonams ir terasoms apželdinti.
Sudaryti gėlyno sodinimo planą.
Komponuoti šventinio interjero floristiką.
Prižiūrėti ir tvarkyti augalus interjere.

Gydomojo masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti gydomojo masažo būdus.
Parinkti masažo procedūrą, atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę.
Įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas gydomajam masažui.
Taikyti gydomąjį masažą įvairių susirgimų atvejais.
Įvertinti gydomojo masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Grotelinių baldų gamyba ir surinkimas (Baldžiaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti ir surinkti grotelinius baldus
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Pažinti grotelinius baldus ir jų gamybos ypatumus.
Pažinti ir apibūdintii medžiagas.
Analizuoti grotelinių baldų konstrukcijas.
Sudaryti grotelinio baldo eskizą ir skaityti grotelinių baldų brėžinius.
Apibūdinti grotelinių baldų junginius.
Suprasti gaminio detalių, surinkimo vienetų ir baldinių elementų junginius, konstrukcijas.
Apibūdinti grotelinių baldų gamybos technologinį procesą.
Apibūdinti furnitūros ypatumus ir montavimo technologiją.
Apdirbti ruošinius groteliniams baldams.
Gaminti grotelinių baldų junginius.
Gaminti lenktas-klijuotas detales.
Parinkti ir įstatyti furnitūros elementus.
Surinkti grotelinius baldus.

Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti ilgalaikio turto esmę, jį suklasifikuoti ir įvertinti.
Paaiškinti ilgalaikio materialaus turto sintetinę ir analitinę apskaitą.
Paaiškinti ilgalaikio turto inventorizacijos organizavimo ir įforminimo tvarką.
Užpildyti ilgalaikio turto apskaitos dokumentus ir apskaičiuoti ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainą.
Apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje IT nusidėvėjimą (amortizaciją).
Apskaityti ir registruoti ilgalaikio materialaus turto remonto išlaidas.

Informacinės komunikacinės technologijos (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įvertinti darbų saugos reikalavimus dirbant kompiuteriu.
Pildyti kompiuteriu dokumentaciją pagal dokumentų rengimo taisykles.
Ieškoti informacijos internete.
Naudotis ryšio priemonėmis.
Naudotis biuro technika.
Naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.
Demonstruoti elektroninės bankininkystės paslaugas.

Informacinės transporto sistemos (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas; logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas; biuro techniką.

Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paaiškinti darbų saugos reikalavimus dirbant kompiuteriu.
Pildyti dokumentaciją kompiuteriu.
Ieškoti informacijos internete.
Naudotis navigacijos ir ryšio priemonėmis.
Naudotis biuro technika.
Naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.
Orientuotis pagal žemėlapius.

Inžinerinė grafika (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pasirinkti projekto įgyvendinimui reikalingas priemones.
Apibūdinti kompiuterinio projektavimo programos paskirtį, galimybes, valdymo priemones.
Vaizduoti objektus.
Braižyti 2D brėžinius.
Apipavidalinti brėžinius pagal ISO standartų reikalavimus.
Spausdinti ir publikuoti techninius brėžinius.

IT sistemų aptarnavimas (Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti IT sistemų remonto darbus.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išmanyti įvairių tipų operacinių sistemų diegimo procesą.
Išmanyti įvairių tipų taikomųjų programų diegimo eigą.
Išmanyti programinės įrangos atstatymo galimybes.
Išmanyti techninės įrangos gedimų ir remonto eigą.
Mokėti surinkti stacionarų ir nešiojamąjį kompiuterius.
Mokėti diegti įvairių tipų operacines sistemas.
Mokėti diegti įvairių tipų taikomąsias programas.
Atlikti sistemos veikimo atkūrimą, kilus konfliktui su taikoma programine įranga.
Mokėti atpažinti techninės įrangos gedimus ir juos pašalinti.

Kambarių tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje (Kambarių tvarkytojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti gyvenamuosius kambarius.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išvardyti darbus pagal eiliškumą, tvarkant kambarius pagal jų tipą ir statusą.
Ruošti darbo priemones ir inventorių pagal kambarių priežiūros planą bei kambarių užimtumo ataskaitas.
Tvarkyti kambarius, atsižvelgiant į jų statusą ir nešvaros lygį.
Tvarkyti gyvenamojo kambario vonios kambarį.
Tvarkyti nešvarius chalatus, rankšluosčius ir lovos skalbinius.
Rūšiuoti šiukšles (atliekas).
Saugiai dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant gyvenamuosius kambarius.
Pagal nustatytus reikalavimus palaikyti asmeninę ir darbo vietos higieną.
Įvardyti valomus paviršius, dangas kambaryje.
Naudoti chemines valymo priemones laikantis saugos darbe reikalavimų.
Valyti kietus paviršius įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Valyti minkštąsias dangas įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Valyti dėmes iš tekstilinių audinių įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Paruošti darbo priemones ir inventorių kitai darbo dienai.
Išvardyti svečių kambariuose esančią įrangą ir inventorių.
Tikrinti kambariuose esančios įrangos veikimą ir inventoriaus būklę.
Informuoti atsakingus darbuotojus dėl įrangos gedimo, inventoriaus sugadinimo, dingimo.

Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas (T43091501 Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros veiksmų planą.
Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus.
Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paruošti darbo vietą masažui atlikti.
Parinkti priemones masažui atlikti.
Laikytis higienos normų reikalavimų atliekant masažą.
Apibūdinti pagrindinius ir pagalbinius klasikinio masažo būdus.
Apibūdinti specialiuosius segmentinio masažo būdus.
Atlikti klasikinio masažo būdus.
Atlikti segmentinio masažo būdus.
Pritaikyti klientui klasikinio masažo būdus atskiroms kūno dalims.
Pritaikyti klientui segmentinio masažo būdus, atsižvelgiant į refleksogenines zonas.
Įvertinti klasikinio ir segmentinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Kompiuterių derintojo programinė įranga (Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams skirtas programas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išmanyti diagnostikos programinės įrangos panaudojimo galimybes.
Išmanyti skirsnių įrankių panaudojimo galimybes.
Išmanyti atsarginių kopijų kūrimo galimybes.
Išmanyti duomenų atkūrimo įrankių panaudojimą. Išmanyti sistemos informacijos priemonių panaudojimą.
Mokėti diegti ir konfigūruoti įvairaus tipo programinę įrangą. Mokėti dirbti su kietųjų diskų skirsniais.
Mokėti dirbti su atsarginių kopijų įrankiais.
Mokėti dirbti su duomenų atkūrimo įrankiais.

Kosmetinio masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti kosmetinio masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti kosmetinį masažą.

Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti kosmetinio masažo technikas.
Parinkti kosmetinio masažo technikas, atsižvelgiant į kliento pageidavimus ir sveikatos būklę.
Paruošti darbo vietą ir priemones kosmetiniam masažui atlikti.
Taikyti įvairias kosmetinio masažo technikas atskiroms kūno dalims.
Įvertinti kosmetinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Programavimo pagrindai (Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Taikyti logines funkcijas programavime.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Mokėti taikyti pagrindinius programavimo valdymo sakinius.
Atlikti uždavinius su sudėtingais duomenų tipais. Naudoti procedūras ir funkcijas programuojant.

Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas (Virėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti pusgaminius.
Gaminti karštuosius patiekalus.
Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Trukmė
9 sav./360 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti pusgaminių rūšis, jų asortimentą.
Ruošti maisto produktus ir žaliavas pusgaminiams gaminti.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams ruošti.
Saugiai dirbti pusgaminių gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Ruošti daržovių pusgaminius.
Ruošti žuvies pusgaminius.
Ruošti mėsos, paukštienos pusgaminius.
Ruošti subproduktų pusgaminius.
Ruošti miltinius pusgaminius.
Apibūdinti karštųjų patiekalų rūšis, jų asortimentą.
Apibūdinti karštųjų patiekalų, sriubų technologinius gamybos procesus.
Saugiai dirbti karštųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį karštiesiems patiekalams ir sriuboms gaminti.
Ruošti karštuosius žuvies patiekalus.
Ruošti karštuosius mėsos, paukštienos patiekalus.
Ruošti karštuosius subproduktų patiekalus.
Ruošti karštuosius varškės, kiaušinių patiekalus.
Ruošti karštuosius kruopų, miltų, makaronų patiekalus.
Ruošti karštuosius daržovių patiekalus.
Ruošti sriubas.
Apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus pusgaminiams ir karštiesiems patiekalams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
Nustatyti pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Šalinti nustatytus pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų trūkumus.
Ruošti pusgaminių ir karštųjų patiekalų puošybos elementus.
Apipavidalinti karštuosius patiekalus.

Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Rengti dokumentus ir bylas saugojimui
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Skaityti suvirinimo brėžinius.
Apibūdinti metalus, suvirinimo medžiagas ir jų savybes.
Paaiškinti pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesams ir įrangai.
Pasiruošti atlikti lydomojo suvirinimo procesus pagal brėžinius.
Paruošti suvirinimo įrangą atskiram lankinio suvirinimo procesui.
Paaiškinti lankinio suvirinimo principus.
Apibūdinti lankinio suvirinimo įrangos veikimo principus.
Parinkti suvirinimo medžiagas.
Atpažinti pavojus darbuotojų saugumui ir sveikatai suvirinimo procesuose bei žinoti, kaip jų išvengti.
Panaudoti SPA (suvirinimo procedūrų aprašus) atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus.
Išnagrinėti suvirinimo parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
Išnagrinėti reikalavimus suvirintojų kvalifikacijai.
Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo rankiniu lankiniu būdu ypatumus.
Saugiai atlikti suvirinimo darbus pagal darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją.
Paruošti suvirinimo jungtis suvirinimui.
Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu.
Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu.

Rastrinių vaizdų apdorojimas (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Redaguoti nuotraukas, kurti kokybiškus atvaizdus, juos parengti spaudai, komponuoti originalius montažus, susipažinti su pagrindiniais įrankiais ir komandomis, sluoksniais, atvaizdų retušavimo priemonėmis, specialiaisiais efektais.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti rastrinių vaizdų apdorojimo programas.
Apibūdinti sluoksnių ir jų rinkinių parametrus bei spalvų perteikimo metodus.
Parinkti filtrų grupes.
Analizuoti atvaizdo platinimui keliamus reikalavimus.
Analizuoti formą, spalvą, struktūriškumą, struktūrinius elementus.
Lavinti žymėjimo, redagavimo ir darbo su sluoksniais įgūdžius.
Lavinti spalvų koregavimo galimybių taikymo įgūdžius, gebėjimą atlikti vaizdų korekciją ir retušavimą.
Taikyti filtrus.
Sukomponuoti tekstą ir vaizdą.
Taikyti veiksmų automatizavimo priemones.
Parengti reklaminį plakatą.

Slaugomo asmens priežiūra (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Prižiūrėti slaugomą asmenį
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibrėžti asmenų slaugos ypatumus.
Prižiūrėti paliatyvius asmenis. Maitinti slaugomą asmenį. Demonstruoti slaugomo asmens kūno padėties keitimą ir pagalbą jam judant.
Teikti asmenims pirmąją pagalbą.

Socialinės paramos teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams

Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinės politikos prigimtį, raidą, sudedamąsias dalimis: darbo ir užimtumo politiką bei socialinę apsaugą. Išvardyti socialinės paramos teikimo atvejus ir formas. Analizuoti nepiniginės socialinės paramos formas, teikimo atvejus, skyrimo procedūrą, gavėjus ir teikėjus. Analizuoti piniginės socialinės paramos skyrimo atvejus.

Socialinio darbo pagrindų taikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Taikyti socialinio darbo pagrindus teikiant klientams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinio darbo teorijas ir metodus.
Paaiškinti socialinio darbo veiklos galimybes ir poreikį sprendžiant socialines problemas.
Žinoti komandinio darbo principus darbe su socialiniu darbuotoju.
Vadovaujant socialiniam darbuotojui vykdyti socialinio darbo veiksmų planą.
Taikyti socialinio darbo teorijų ir metodų pagrindus profesinėje veikloje.
Demonstruoti komandinio darbo įgūdžius.
Vartoti socialinio darbo terminus užsienio kalba.

Sportinio masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti sportinį masažą.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti sportinio masažo rūšis ir būdus.
Įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas sportiniam masažui.
Paaiškinti pagrindinius reabilitacijos metodus ir principus.
Parinkti masažo procedūrą, atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę.
Taikyti sportinio masažo būdus klientui.
Taikyti skirtingas sportinio masažo rūšis klientui.
Taikyti klientui sportinį masažą pagal sporto šaką.
Įvertinti sportinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Šventinė floristika (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti šventines kompozicijas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti kalendorinių švenčių floristikos įvairovę.
Paaiškinti valstybinių švenčių floristikos ypatumus.
Kurti ir pritaikyti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas.
Komponuoti vazoninius augalus.
Parinkti ir taikyti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką.

Taupymas (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Konsultuoti taupymo klausimais
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įvertinti pagrindinius taupymo būdus.
Išnagrinėti pagrindinius taupymo būdo pasirinkimą lemiančius veiksnius.
Apibrėžti pagrindinius investavimo būdus ir priemones.
Apibūdinti ir sudaryti taupymo priemonių sutartis bei pagrindinių investavimo priemonių sutartis.
Apskaičiuoti indėlio palūkanas, investicinę grąžą.

Tiesinių medienos detalių gamyba (Baldžiaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti tiesines medienos detales
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti tiesines detales ir darbo vietos paruošimą tiesinių detalių gamybai.
Parinkti ir apskaičiuoti medžiagas.
Skaityti brėžinius,
braižyti eskizus.
Paaiškinti tiesinių detalių gamybos technologinį procesą.
Braižyti eskizus ir brėžinius.
Pjaustyti ruošinius.
Suteikti ruošiniams tikslius skerspjūvio matmenis.
Frezuoti ruošinius.
Klijuoti tiesinių detalių ruošinius.
Gaminti įvairaus profilio baldų tiesines detales.

Tinklų administravimas (Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Administruoti kompiuterinį tinklą.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Žinoti Paskalio kalbos pagrindines sąvokas.
Išmanyti Delphi grafines galimybes.
Išmanyti objektinio programavimo principus.
Išmanyti kompiuterio tinklo objektų administravimo principus.
Išmanyti kompiuterių sistemų bei tinklų organizavimo principus, sandarą ir funkcionavimą.
Išmanyti kompiuterinių tinklų subjektų galimybes.
Išmanyti kompiuterio tinklo modelį OSI.
Išmanyti, kaip apsaugoti kompiuterio įrenginį tinkle.
Mokėti suprojektuoti ir nubraižyti tinklą.
Mokėti sujunginėti įrangą bevielės būdu.
Atlikti tinklo, konfigūravimą ir prijungimą prie interneto tinklo.
Diegti adresavimą kompiuterio tinkluose.
Mokėti sukonfigūruoti tinklą Windows ir Linux šeimų operacinėse sistemose.
Kurti virtualias mašinas.
Atlikti sujungto tinklo patikrą.

Trimatės grafikos technologija (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti trimatei grafikai taikomą kompiuterių programinę įrangą.
Analizuoti erdvinius objektus.
Kurti erdvinius objektus programinėmis priemonėmis.

Verslo modeliavimas ir organizavimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Planuoti, organizuoti ir vykdyti įmonės darbo procesus
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pildyti įmonės darbuotojų dokumentus, formuoti asmens bylas, organizuoti personalo dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus.
Bendrauti su verslo partneriais, tiekėjais, įmonės darbuotojais valstybine ir užsienio kalbomis.
Organizuoti ir vykdyti ūkinių operacijų apskaitos procesus, apibendrinti, analizuoti ūkinių operacijų apskaitos duomenis ir parengti metines ataskaitas.
Vykdyti darbuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaitą.
Sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutartis su partneriais iš Lietuvos ir užsienio bei organizuoti įmonės aprūpinimą reikalingomis prekėmis, paslaugomis ir atsargomis.
Sudaryti paslaugų rinkinį klientui, įvertinus jo poreikius.
Organizuoti prekių ar paslaugų pardavimo procesą.
Reklamuoti įmonę, jos prekes ar paslaugas.
Apibendrinti ir įvertinti įmonės veiklos pokyčius.

Vežėjo ir transporto parinkimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti transporto sistemos paskirtį ir jos sudėtines dalis.
Paaiškinti vežėjo parinkimo kriterijus.
Paaiškinti krovinių vežimo technologiją kelių transportu.
Apibūdinti unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų esmę.
Palyginti krovinių automobilius pagal tipus ir jų pritaikymą krovinių gabenimui.
Palyginti automobilių, geležinkelių, vandens, oro transporto priemonių privalumus ir trūkumus.
Naudotis transporto kontrolės programomis.

Vyrų ir vaikų plaukų kirpimas (Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Trinkti vyrų ir vaikų plaukus.
Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus.
Trukmė
6.75 sav./270 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti vyrų ir vaikų plaukų, galvos odos sandarą bei pastebėti pažeidimus.
Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir priežiūrai.
Apibūdinti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
Atlikti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūras.
Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus, dezinfekavimo reikalavimus.
Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimų operacijas, pagrindines kirpimo formas.
Parinkti vyrų ir vaikų plaukų standinimo ir fiksavimo kosmetines priemones.
Kirpti vyrų ir vaikų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
Sušukuoti vyrų ir vaikų plaukus po kirpimo.

Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines bei tėjines jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis dvipusėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis vienpusėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Apmušalų klijavimas (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dekoruoti paviršius tapetais
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti įvairias apmušalų bei klijų rūšis.
Parinkti įrankius, prietaisus bei priemones tapetams klijuoti.
Išnagrinėti įvairių pastato paviršių paruošimo apdailai apmušalais technologijas.
Išnagrinėti apmušalų klijavimo technologinį procesą.
Nustatyti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, defektus, jų atsiradimo priežastis bei pašalinimo būdus.
Paruošti apdailai apmušalais įvairius pastato paviršius.
Apklijuoti sienas ir sudėtingas patalpų vietas įvairių rūšių tapetais.
Apklijuoti lubas popieriniais, viniliniais, stiklo pluošto tapetais.
Apdailinti tapetuotą paviršių apvadais.
Apklijuoti sienas kamštine danga.

Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo modulis)
Įgyjama kompetencija:
Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti apskaitos informacijos reikšmę ir apskaitos formavimo procesą.
Apibūdinti įmonių turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmę apskaitoje.
Paaiškinti buhalterinių sąskaitų esmę, dvejybinį įrašą, sąskaitų korespondenciją ir sąskaitų numerius pagal sąskaitų planą apskaitoje.
Apibūdinti apskaitos procesą ir jo organizavimą.
Pavaizduoti ūkinių operacijų ir įvykių pokyčius apskaitoje.
Išskirti apskaitos organizavimo bendrąsias nuostatas.
Registruoti apskaitos duomenis, taikant apskaitos proceso nuoseklumą.
Susisteminti apskaitos proceso pabaigos operacijas.

Atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti atsargų sudėtį ir atsargų įsigijimo savikainą.
Apibūdinti atsargų apskaitos dokumentus ir atsargų registravimą sintetinėse ir analitinėse sąskaitose.
Apibūdinti atsargų įkainojimo metodus ir apskaitos būdus.
Apibūdinti atsargų inventorizacijos organizavimo ir rezultatų įforminimo tvarką.
Užpildyti atsargų apskaitos dokumentus.
Taikyti atsargų įkainojimo metodus, apskaitos būdus ir apskaičiuoti parduotų prekių savikainą.
Užpildyti atsargų inventorizacijos dokumentus.

Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Pažinti augalus bei paruošti juos komponavimui.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įvardinti augalo sudedamąsias dalis ir apibūdinti jų pritaikymą floristinėse kompozicijose.
Apibūdinti augalų klasifikavimo principus.
Įvardinti ir atpažinti populiariausius skintus augalus, apibūdinti jų pritaikymą.
Įvardinti ir atpažinti populiariausius vazoninius augalus, apibūdinti jų pritaikymą.
Apibūdinti džiovintų augalų įvairovę, užrašyti ir charakterizuoti džiovinti tinkamus augalus.
Įvardinti ir apibūdinti pagrindinius augalų paruošimo komponuoti būdus.
Atpažinti gamtines ir pramonines medžiagas, naudojamas floristikoje.
Paruošti ir komponuoti skintus augalus.
Paruošti ir komponuoti vazoninius augalus.
Parinkti, paruošti ir komponuoti
džiovintus augalus.
Parinkti ir pritaikyti gamtines medžiagas floristinėse kompozicijose.
Demonstruoti floristinių substratų pritaikymo galimybes.
Prižiūrėti, įpakuoti ir transportuoti augalus bei jų kompozicijas.

Banko sąskaitos ir mokėjimų kortelės (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išnagrinėti banko sąskaitų rūšis.
Įvardinti dokumentus, kurių reikia atidarant banko sąskaitas fiziniams asmenims.
Palyginti mokėjimų kortelių rūšis.
Apžvelgti banke nuomojamų seifų nuomos procesą.
Pademonstruoti banko sąskaitų atidarymą ir uždarymą.
Pildyti mokėjimo kortelių prašymus.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti bendrąsias socialines paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus.
Žinoti bendrąsias socialines paslaugas teikiančias įstaigas. Demonstruoti gebėjimus teikti bendrąsias socialines paslaugas. Rinkti bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją naudojantis informacinėmis technologijoms. Žinoti verslininkystės vaidmenį šalies ekonomikoje, turintį įtakos bendrųjų socialinių paslaugų poreikiui ir teikimui.

Buhalterinės apskaitos pagrindai (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibrėžti buhalterinės apskaitos esmę.
Išnagrinėti turto ir nuosavybės esmę ir apskaitą.
Apibrėžti finansinės atskaitomybės esmę ir reikšmę.
Iliustruoti kaip apskaitos sistemos taikomos praktikoje.
Pavaizduoti ūkinių operacijų ir įvykių pokyčius.
Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę.
Apskaičiuoti bendrojo ir grynojo pelno rodiklį.
Tvarkyti ilgalaikio turto, lizingo, vekselių apskaitą.
Tvarkyti atsiskaitomosios sąskaitos apskaitą.
Apskaičiuoti darbo užmokestį.

Darbas su klientais (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dirbti su klientais
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibrėžti potencialių klientų paieškos ir kontakto užmezgimo ypatumus.
Įvertinti kliento poreikių nustatymo svarbą.
Pagrįsti prieštaravimų įveikimo esmę.
Apibrėžti sandorio užbaigimo būdus.
Apžvelgti klientų aptarnavimą po pardavimo.
Išnagrinėti klientų aptarnavimo etikos ir socialinės atsakomybės finansų sektoriaus sampratą.
Pristatyti siūlomas paslaugas.
Atlikti išsamią klientų poreikių analizę ir remiantis ja pasiūlyti adekvačias paslaugas.

Dažymo darbai (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dažyti įvairius paviršius rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Išmanyti dažymo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, jų laikytis.
Apibūdinti dažymo darbų darbo vietos paruošimą.
Apibūdinti gruntus, glaistus, dažymo ir kitas pagalbines medžiagas pastato vidaus ir išorės dažymo darbams.
Apibūdinti rankinius dažytojo įrankius bei prietaisus.
Išnagrinėti įvairių pastato paviršių paruošimo dažymui technologijas.
Išnagrinėti įvairių pastato paviršių dažymo technologinį procesą.
Išnagrinėti pastato paviršių dažymo įvairiais dažų mišiniais technologinį procesą.
Išnagrinėti fasadų dažymo technologijas.
Apibūdinti koloristikos principus, taikomus pastatų dažymui.
Įvertinti pastato paviršių dažymo darbų žiemą ypatumus.
Apibūdinti dažyto paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus.
Paaiškinti dažymo mechanizmų paskirtį, jų veikimo principą.
Paruošti tonuotus vandeninius ir nevandeninius pastato paviršių dažymo mišinius, apskaičiuoti dažymo medžiagų sąnaudas.
Paruošti dažymui įvairius pastato paviršius.
Nudažyti pastato paviršius įvairiais dažų mišiniais rankiniais įrankiais.
Nudažyti pastato paviršius mechanizuotai.

Dokumentų rengimas ir įforminimas (Sekretoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Rengti ir įforminti dokumentus
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti dokumentus ir bendruosius jų rengimo bei įforminimo reikalavimus.
Apibūdinti teisės aktų ir teisės aktais tvirtinamų dokumentų rengimą ir jų įforminimą.
Apibūdinti įstaigos rengiamų (siunčiamųjų ir vidaus) ir asmeninių dokumentų rengimą bei įforminimą.
Apibūdinti pridedamųjų dokumentų, dokumentų priedų, dokumentų išrašų, nuorašų, kopijų įforminimą.
Pagal dokumentų rengimo taisykles parengti ir įforminti teisės aktus.
Pagal dokumentų rengimo taisykles parengti ir įforminti teisės aktais tvirtinamus dokumentus.
Pagal dokumentų rengimo taisykles parengti ir įforminti siunčiamuosius ir vidaus dokumentus.
Pagal dokumentų rengimo taisykles parengti ir įforminti asmeninius dokumentus.
Pagal dokumentų rengimo taisykles parengti ir įforminti dokumentus užsienio partneriams.

Draudimo produktų pardavimas (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Parduoti draudimo produktus
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išskirti svarbiausius draudimo produktų pardavimo veiklos etapus.
Atlikti išsamią draudimo įmonės veiklos analizę.
Sudaryti įvairių rūšių draudimo sutartis.
Parinkti asmens, turto ir civilinės atsakomybės rizikų valdymo priemones.
Naudoti įvairias draudimo produktų pardavimo technologijas.
Demonstruoti įgytus bendravimo su klientais ir jų aptarnavimo gebėjimus.
Administruoti žalas įvykus draudžiamajam įvykiui.

Dvimatė kompiuterinė grafika (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti kompiuterinės grafikos programų paskirtį, įvairovę, galimybes, valdymo priemones.
Išmanyti kompozicijos principus.
Vaizduoti vektorinius plokštumos objektus.
Konvertuoti vektorinius plokštumos objektus į rastrinius ir atvirkščiai.

Elektroninės paslaugos (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti elektronines paslaugas
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibendrinti elektroninės bankininkystės rūšis.
Išnagrinėti atpažinimo priemonių išdavimo tvarką.
Parinkti internetinės bankininkystės atpažinimo priemones.
Pademonstruoti, kaip naudotis atpažinimo priemonėmis.
Sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
Demonstruoti internetinių bankininkystės paslaugų vykdymą.

Finansinės operacijos grynaisiais pinigais ir mokėjimai pavedimu (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais.
Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibendrinti pinigų sąvoką, pinigų savybes ir funkcijas.
Apibendrinti mokėjimo nurodymų pagrindinius rekvizitus, jų paskirtį ir privalumus.
Nustatyti pinigų tikrumą.
Atpažinti skirtingų šalių valiutas.
Atlikti valiutos pirkimo / pardavimo grynaisiais pinigais operaciją.
Priimti įmokas grynaisiais pinigais.
Įvykdyti nurodymą pervesti įmokamus grynuosius pinigus.
Atlikti grynųjų pinigų išmokėjimą iš sąskaitos.
Atlikti operacijas su čekiais.
Atlikti grynųjų pinigų priėmimą, naudojant kasos aparatą.
Atlikti pasirengimą inkasuoti grynuosius pinigus ir užpildyti lydinčiuosius dokumentus.
Užpildyti vietinį mokėjimo pervedimą.
Užpildyti tarptautinį mokėjimo pavedimą.
Užpildyti tiesioginio debeto sutikimą.
Pademonstruoti skubų grynųjų pinigų siuntimą.

Floristikos verslo organizavimas (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti ir organizuoti smulkųjį verslą.
Trukmė
2.5 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Suprasti floristikos verslo kūrimo tvarką.
Suprasti veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkymo reikalavimus.
Suprasti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos bei higienos normų reikalavimus.
Parengti verslo planą.
Dirbti su klientu.
Taikyti verslo etikos principus.
Taikyti paslaugų rinkodaros ir reklamos principus.

Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymą
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti gamybos apskaitos ypatumus ir gamybos išlaidų dokumentus.
Apibūdinti gamybos išlaidų klasifikavimą apskaitoje.
Apibūdinti nebaigtos gamybos apskaitą.
Apibūdinti pagamintos produkcijos savikainos apskaitą ir kalkuliavimo metodus.
Apskaičiuoti pagamintos produkcijos savikainą.
Apskaityti pagamintą produkciją.
Pavaizduoti gamybos ūkinių operacijų pokyčius apskaitoje.

Gipskartonio plokščių montavimas (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Montuoti gipskartonio plokštes
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išmanyti gipskartonio plokščių montavimo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti gipskartonio plokščių sistemų montavimo įrankius, prietaisus bei pagalbines priemones.
Apibūdinti gipskartonio plokščių rūšis, karkaso profilius bei detales.
Paaiškinti gipskartonio plokštės pjaustymo bei išpjovų darymo technologiją.
Išnagrinėti gipskartonio plokščių pertvarų montavimo technologijas.
Išnagrinėti pakabinamų lubų iš gipskartonio plokščių montavimo technologiją.
Išnagrinėti sienų apdailos gipskartonio plokštėmis technologijas.
Išnagrinėti gipskartonio plokščių siūlių užglaistymo būdus.
Išvardinti ir apibūdinti gipskartonio plokščių konstrukcijų kokybinius reikalavimus.
Sumontuoti gipskartonio plokščių pertvarą su metaliniu karkasu.
Sumontuoti gipskartonio plokščių pertvarą su mediniu karkasu.
Įrengti angas durims ir langams gipskartonio plokščių pertvaroje.
Sumontuoti elektros instaliaciją gipskartonio pertvaroje.
Sumontuoti lenktą gipskartonio plokščių pertvarą.
Sumontuoti pakabinamas gipskartonio plokščių lubas.
Atlikti sienų apdailą gipskartonio plokštėmis.
Užglaistyti gipskartonio plokščių siūles.

Grafinis dizainas (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Taikyti piešimo taisykles, vizualinį turinį pateikti įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Suformuluoti plastinės vizualinės dailės kalbos elementus ir priemones.
Apžvelgti dailės kūrinio kompozicijos pagrindus.
Išvardinti pagrindinius eskizavimo, vieno svarbiausių kūrybos elementų, stilius ir principus.
Išvardinti pagrindinius spalvų teorijos dėsnius, juos pritaikyti kuriamame produkte.
Išvardinti pagrindinius šrifto stilius, jo poveikį kuriamam produktui, gebėti pasirinkti kuriamo darbo atlikimui.
Išvardinti šviesos atspindžių, šešėlių kritimo, šešėliavimo principus ir metodus, juos pritaikyti kūrybiniame procese.
Panaudoti plastinės vizualinės dailės kalbos elementus ir priemones eskizuojant ir kurdami kuriant projektą.
Sukurti kompoziciją, paremtą uždaros ir atviros kompozicijos principais. Panaudos plastinės vizualinės raiškos elementus. Taikyti kūrinio elementų išdėstymą, santykį su visuma.
Sukurti vizualinį produktą taikant plastinės vizualinės raiškos elementus, nau¬doti kompozicijos elementus. Pristatyti kūrinį kaip harmoningą atskirų dalių ir visumos produktą.
Paaiškinti elemento, linijos, negatyviosios ir pozityviosios erdvių, taško sąvokas, ypatybes ir galimybes.
Apibrėžti ir sufor¬muluoti vizualaus suvokimo vaidmenį ir jo svarbą komunika¬cijoje.
Išvardinti, kokią kom¬poziciją galima vadinti asimetrija bei simetrija. Nustatyti, kada tinka viena kompozicija ir kada kita.
Išvardinti ir paaiškinti bazinės li¬ni¬jos tinklelio, skil¬ties, tinklelio, įri¬ši¬mo paraštės, hie¬rar¬chijos, ma¬ke-to, de¬šiniojo ir kai¬rio¬jo atvartų, mi¬nia¬tiū¬ros, rin¬ki¬nio plo¬to sąvokas.
Nustatyti tan¬kio ir kontrasto są¬vokas. Inter¬pre¬tuo¬ti informa¬ci¬ją ir nusprendžia kaip dinamiškai ir įdo-miai išdėstyti teks¬tą bei vaizdus.
Nustatyti tinkamą leidinio formatą.
Nustatyti deri¬ni¬mo ir tapatumo są¬vo¬kas. Išmanyti ge¬ro dizaino sche¬mos pagrindą – lanks¬tumą, vi¬zu-alų pa¬stovumą skir¬tin¬guo¬se ele¬men¬tuose ir kontekstuose.
Išvardinti nuotraukų ir iliustracijų svarbą dizaine.
Apibrėžti ir paaiškinti šriftų terminologiją. Tarpusavyje palyginti garnitūrų elementus.
Apžvelgti garnitūro istoriją, ypatybes ir keliamas asociacijas. Apibrėžti šriftų klasifikacijos sistemas.
Suformu¬luoti ir paaiškinti erdvės įtaką įskaitomumui ir reikšmės perteikimui.
Suformu¬luoti ir paaiškinti šrifto parinkimo ir raidžių formų taisykles, lemiančias perskaito¬mumą.
Spręsti išskyrimo šriftais problemas.
Stiprinti di¬zai¬no taikomąją funk¬ciją ir estetinę iš¬vaiz¬dą nau¬do¬da¬mas linijas, rė¬me¬lius ir ornamentus.
Suformuluoti ir paaiškinti komunikacines ir estetines tipografijos ypatybes.
Smulkiai pa¬pasakoti spalvų psi¬chologinį po¬vei¬kį. Suvokti spal¬vų poveikį kiek¬vienu kon¬kre¬čiu atveju, iš¬var¬dinti jų kla¬si¬fi¬ka¬ciją ir ter¬mi¬nus, vartojamus spal¬voms apibūdinti.
Apibrėžti kontrasto ir harmonijos išraiškas, jų poveikį įskaitomu¬mui, dizainui.
Apibrėžti spalvų simbolines asociacijas.
Tinkamai parinkti aukščio ir pločio proporciją.
Atvaizduoti simetriją ir asimetriją.
Pateikti infor¬ma¬ciją bei išskirti svar¬biausius ele¬men¬tus. Sutvar¬ky¬ti skirtingo po¬bū¬džio medžiagą, su-darančią di¬zai¬no turinį. Su¬for¬muoti tinklelį.
Sudaryti maketo planą, kurti impulsą ir ritmą.
Padaryti įvairius formatus bei for¬mas, atsižvelgiant į kūrybiškumą bei ekonomiškumą.
Pritaikyti skir¬tingų ele¬men¬tų dizainą. Kuria efek¬tyvią dizaino stra¬tegiją, lei¬džian¬čią po¬ky¬čius, bet išlai¬kančią visumą.
Kurti konkrečios temos vaizdų seriją.
Panaudoti ir pritaikyti garnitūrą.
Pritaikyti tarpus tarp raidžių, žodžių, eilučių.
Pademons¬truoti teksto aiškų ir perskaitomą pateikimą.
Sudaryti informacijos hierarchiją tipografijoje.
Sudaryti vaizdą išreikštu tekstu.
Nustatyti tinkamas spalvas.
Sukoncen¬truoti duomenis ir palengvinti skaitymą panaudojant spalvas.

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti horizontalių paviršių apdailą plytelėmis
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išmanyti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis darbo vietos paruošimą.
Apibūdinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis medžiagas.
Išvardinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis įrankius, įrangą, apibūdinti jų paskirtį.
Apibūdinti apdailinamų horizontalių paviršių plytelėmis paruošimą.
Apibūdinti plytelių klijavimo ant horizontalių paviršių technologijas.
Paruošti horizontalių paviršių dangos plytelių klojėjo darbo vietą.
Paruošti apdailinamą plytelėmis horizontalių konstrukcijų paviršių.
Suklijuoti plyteles ant grindų ir laiptų pakopų.
Užpildyti horizontalių konstrukcijų plytelių dangos siūles.
Suremontuoti horizontalių paviršių plytelių dangą.

Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas (Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą
Trukmė
2.25 sav./90val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Charakterizuoti ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui skirtų kosmetinių medžiagų, savybes, poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
Nagrinėti klasikinio ilgalaikio plaukų garbanojimo technologiją.
Nagrinėti ilgalaikio plaukų tiesinimo technologiją.
Nagrinėti ilgalaikio plaukų garbanojimo technikas.
Profesionaliai naudoti įrankius, kosmetines ir kitas priemones ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui.
Demonstruoti ilgalaikio plaukų garbanojimo technologiją.
Demonstruoti plaukų tiesinimo technologiją.
Demonstruoti ilgalaikio plaukų garbanojimo technikas.

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Taikyti informacines ir leidybos technologijas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti saugos aspektus susijusius su autorių teisėmis ir duomenų apsauga.
Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Plėsti aktyvųjį žodyną, gebėti pritaikyti įgytas kalbos žinias bendraujant su užsienio partneriu.
Apibūdinti grafinės informacijos įvesties ir išvesties įrenginius ir saugiai jais dirbti.
Apibūdinti reklamos reikšmę ir svarbą.
Apdoroti tekstinius ir skaitinius duomenis, pateikti juos platinimui.
Parengti maketą ir jį paruošti spaudai.

Interjero ir aplinkos floristika (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti interjero ir aplinkos floristines kompozicijas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Paaiškinti interjero sampratą ir floristinių darbų integravimą.
Atpažinti ir apibūdinti interjero ir eksterjero floristinius darbus.
Parinkti ir pritaikyti erdvines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti plokštumines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti augalus bei floristines kompozicijas balkonams ir terasoms apželdinti.
Sudaryti gėlyno sodinimo planą.
Komponuoti šventinio interjero floristiką.
Prižiūrėti ir tvarkyti augalus interjere.

Įgyjama kompetencija: Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius. Trukmė 2.25 sav./90 val. Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės: Pasirinkti projekto įgyvendinimui reikalingas priemones. Apibūdinti kompiuterinio projektavimo programos paskirtį, galimybes, valdymo priemones. Vaizduoti objektus. Braižyti 2D brėžinius. Apipavidalinti brėžinius pagal ISO standartų reikalavimus. Spausdinti ir publikuoti techninius brėžinius.
Įgyjama kompetencija:
Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Pasirinkti projekto įgyvendinimui reikalingas priemones.
Apibūdinti kompiuterinio projektavimo programos paskirtį, galimybes, valdymo priemones.
Vaizduoti objektus.
Braižyti 2D brėžinius.
Apipavidalinti brėžinius pagal ISO standartų reikalavimus.
Spausdinti ir publikuoti techninius brėžinius.

Ypatingų krovinių transportavimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apžvelgti Europos šalių sutartį dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu (ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Išvardyti pavojingų krovinių klases.
Apibendrinti transporto priemonių tipus, naudojamus pavojingų krovinių gabenimui.
Išvardyti specialių transporto priemonių naudojamų greitai gendančių maisto produktų gabenimui tipus.
Paaiškinti didelių gabaritų ir sunkiasvorių krovinių gabenimo sąlygas, priemones, ženklinimo taisykles.
Išvardyti teisės aktus, nustatančius vairuotojų darbo ir poilsio režimą.
Paaiškinti „INCOTERMS 2010“ sąlygas.
Naudotis tachografu.

Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus.
Paaiškinti materialinę atsakomybę ir jos įforminimą.
Apibūdinti kasos operacijų apskaitą.
Apibūdinti atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaitą.
Apibūdinti valiutinių operacijų apskaitą.
Užpildyti kasos dokumentus ir žurnalus.
Užpildyti bankinių operacijų apskaitos dokumentus ir registrus.

Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę, atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius pokyčius.
Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai reaguoti.
Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais.
Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Nustatyti anatominius, fiziologinius, patologinius kliento kūno ypatumus.
Atpažinti odos, infekcines ir lytiškai plintančias ligas.
Įvertinti asmens emocinę savijautą.
Apibūdinti žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingas būkles.
Teikti pirmąją pagalbą esant gyvybei pavojingoms būklėms ir traumų atvejais.
Išmanyti masažuotojo veiklą reglamentuojančius dokumentus.
Bendrauti ir bendradarbiauti, laikantis profesinės etikos principų.
Propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.

Korpusinių baldų gamyba ir surinkimas (Baldžiaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti korpusinius baldus
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti korpusinius baldus ir darbo vietos paruošimą.
Parinkti ir apskaičiuoti korpusinių baldų gamybos medžiagas.
Analizuoti korpusinių baldų konstrukcijas.
Sudaryti korpusinio baldo eskizą ir skaityti korpusinių baldų brėžinius.
Apibūdinti korpusinių baldų skydų junginius ir baldų gamybą.
Apibūdinti korpusinių baldų tvirtinimą ir įmontavimą.
Paruošti darbo vietą korpusinių baldų junginių gamybai ir pagaminti korpusinių baldų junginius.
Apdirbti tašelius rėminei konstrukcijai ir pagaminti įsprūdą.
Sudaryti baldų detalėse profilį.
Gaminti korpusinius baldus iš medienos plokščių.
Sumontuoti furnitūros elementus.
Surinkti sekcijinius baldus.

Kreditavimas (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibrėžti pagrindinius kreditavimo principus.
Išnagrinėti kliento mokumo nustatymo galimybes.
Pagrįsti probleminių paskolų valdymo taisykles.
Apskaičiuoti kredito palūkanas, sudaryti kredito grąžinimo planą.
Paaiškinti ir užpildyti įvairius paskolų dokumentus, sudaryti kliento kredito bylą.

Projekcinė braižyba (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Analizuoti 3D modelio plokštumos projekcijas ir pjūvius.
Braižyti trimates objektų konstrukcijas.
Braižyti 3D modelio plokštumos projekcijas ir pjūvius.
Laikytis 3D brėžinių braižymo ir apipavidalinimo standartų.

Rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išnagrinėti plieninių vamzdžių suvirinimo rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais technologiją.
Parinkti rankinio lankinio pieninių vamzdžių suvirinimo (MMA) režimus.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu 111 procesu (LST EN ISO 4063).
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis, vamzdžių ašiai esant pasvirusiai 45 laipsnių kampu, rankiniu lankiniu būdu 111 procesu (LST EN ISO 4063).
Išnagrinėti plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo technologiją.
Parinkti plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo režimus.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis dujiniu suvirinimo kairiniu būdu, acetileniniu deguoniniu suvirinimu.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis dujiniu suvirinimo dešininiu būdu, acetileniniu deguoniniu suvirinimu.

Rankinis tinkavimas mokymo programa (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tinkuoti statinių konstrukcijas

Trukmė
6.75 sav./270 val
Baigęs ši modulį asmuo gebės:
Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.
Išsiaiškinti statybos darbų rūšis ir statybos proceso organizavimą.
Apibūdinti statinius.
Pritaikyti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.
Perskaityti statybinius brėžinius.
Išvardinti tinkuotojo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Išvardinti ir apibūdinti paviršių paruošimo ir tinkavimo įrankius bei prietaisus.
Apibūdinti tinkavimo skiedinius paprastajam ir dekoratyviniam tinkui.
Apibūdinti paviršių paruošimą tinkavimui.
Apibūdinti tinko rūšis ir tinko sluoksnius.
Apibūdinti paprastojo tinko technologinį procesą.
Apibūdinti atbrailų formavimo technologiją.
Apibūdinti kolonų ir piliastrų tinkavimo technologiją.
Apibūdinti paviršių dengimo dekoratyviais tinkais technologiją.
Apibūdinti tinkavimo šaltyje technologiją.
Paruošti darbo vietą, tinkavimo skiedinius, įrankius, įrangą.
Paruošti ir nužymėti paviršius tinkavimui.
Ištinkuoti pastato vidines ir išorines konstrukcijas paprastu tinku.
Ištinkuoti stulpus, piliastrus, atbrailas.
Nutinkuoti dekoratyviniais skiediniais.
Atlikti tinko remontą.

Salotų ir garnyrų gaminimas ir jų apipavidalinimas (Virėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti salotas.
Gaminti pagrindinius ir daržovių garnyrus.
Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti salotų rūšis, jų asortimentą.
Saugiai dirbti salotų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų poreikį salotoms gaminti.
Ruošti įvairaus asortimento salotas.
Apibūdinti pagrindinių ir daržovių garnyrų rūšis, jų asortimentą.
Saugiai dirbti garnyrų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį pagrindiniams ir daržovių garnyrams gaminti.
Ruošti pagrindinius garnyrus.
Ruošti daržovių garnyrus.
Apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus salotoms ir garnyrams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
Nustatyti pagamintų salotų ir garnyrų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Šalinti nustatytus pagamintų salotų ir garnyrų trūkumus.
Ruošti salotų ir garnyrų puošybos elementus.
Apipavidalinti pagamintas salotas ir garnyrus.

Socialinės globos paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams. Teikti klientams socialinės globos paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paaiškinti pagrindinius žmonių poreikius. Žinoti socialinės globos paslaugų sampratą ir rūšis.
Žinoti socialinių paslaugų poreikio nustatymo metodikas ir dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. Apibūdinti socialinės globos paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus.
Taikyti socialinių paslaugų poreikio vertinimo metodikas skirtingoms socialinės rizikos asmenų grupėms.
Demonstruoti gebėjimus teikti dienos globos paslaugas.
Teikti trumpalaikės globos paslaugas.
Teikti klientams ilgalaikės globos paslaugas.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinės priežiūros sampratą ir rūšis.
Apibūdinti socialinės priežiūros paslaugų teikimo atvejus ir klientus.
Demonstruoti pagalbos į namus teikimo paslaugas.
Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
Teikti rūbų, maisto aprūpinimo, priežiūros socialiai apleistiems klientams paslaugas.
Vartoti terminus socialinės priežiūros paslaugoms teikti užsienio kalba.

Spausdinimas greitojo spausdinimo technologija (Sekretoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo technologiją
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti bendruosius greitojo spausdinimo reikalavimus.
Spausdinti kompiuteriu antrosios klaviatūros eilės raides, tarpklavišį, Enter, kairįjį ir dešinįjį Shift, tašką.
Spausdinti kompiuteriu trečiosios klaviatūros eilės raides.
Spausdinti pirmosios klaviatūros eilės raides, kablelio simbolį.
Spausdinti ketvirtosios klaviatūros eilės raides.
Taisyklingai spausdinti tekstą su skyrybos ženklais, simboliais, arabiškais ir romėniškais skaičiais.
Spausdinti rankraštinius tekstus.
Spausdinti užsienio kalbomis.
Spausdinti 120–160 ženklų per minutę greičiu.

Statybinių konstrukcijų braižymas (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Braižyti statybines konstrukcijas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Analizuoti taikomų standartų reikalavimus.
Apibūdinti kompiuterinio projektavimo programų paskirtį, įvairovę, galimybes ir valdymo priemones.
Naudojant taikomąsias programas braižyti gamybinius brėžinius.
Modeliuoti brėžinių vizualizacijas.
Parengti brėžinius ir juos pateikti.

Taikomosios programos (Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Atlikti programinės įrangos klasifikaciją pagal paskirtį.
Išmanyti operacinių sistemų pagrindines sąvokas, paskirtį ir struktūrą.
Išmanyti biuro programinės įrangos panaudojimo galimybes.
Išmanyti grafinių ir leidybinių sistemų programų panaudojimo galimybes.
Išmanyti tinklapių kūrimo ir minimalaus administravimo galimybes.
Išmanyti interneto ir el. pašto paslaugų valdymo procesą.
Išmanyti dokumentų valdymo (ir raštvedybos) programine įranga galimybes.
Išmanyti žaidimų, kaip programinės priemonės, struktūrą ir panaudojimo galimybes.
Išmanyti programavimo procesą.
Diegti ir konfigūruoti įvairaus tipo operacines sistemas.
Mokėti dirbti MS OFFICE programine įranga. Dirbti grafinėmis programomis
Kurti tinklapius.
Konfigūruoti el. paštą ir nustatyti interneto parametrus.
Mokėti programuoti kompiuteriu.

Tekstilės gaminių priežiūra (Kambarių tvarkytojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Skalbti tekstilės gaminius.
Atlikti smulkų tekstilės gaminių taisymą.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Rūšiuoti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės tekstilės gaminius.
Skalbti tekstilės gaminius skalbyklėmis.
Ruošti išskalbtus tekstilės gaminius išdavimui.
Saugiai dirbti įrenginiais ir priemonėmis skalbiant tekstilės gaminius.
Taisyti tekstilės gaminius rankomis.
Saugiai dirbti įrankiais ir priemonėmis atliekant smulkų tekstilės gaminių taisymą.

Tinklapių kūrimo pagrindai (T43061201 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įsisavinti žinias apie internetinių puslapių kūrimą
Išmanyti apie turinio valdymo sistemas (TVS)
Išmanyti apie statinių puslapių kūrimą su HTML ir CSS
Išmanyti apie dinaminių puslapių kūrimą su PHP ir MySQL
Suprojektuoti internetinį puslapį pagal kliento poreikius (užduotį)
Sukurti internetinį puslapį pagal jau paruoštą projektą
Patalpinti jau sukurtą puslapį į serverį ir ištestuoti

Transporto teisės pagrindai (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apžvelgti vairuotojų teises ir pareigas, susietas su kelių transportu.
Apibūdinti darbo organizavimą, komercinės ir finansinės veiklos netinkamų veiksmų pasekmes.
Apibendrinti nusikalstamumo, nelegalių migrantų gabenimo ir kontrabandinių prekių vežimo užkirtimą, prevencines priemones, pasekmes vairuotojui ir vežėjui.
Apibrėžti atsakomybės ribas už tachografo nenaudojimą ar jo rodmenų klastojimą.
Paaiškinti riziką, kurią gali sukelti netinkamas transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas.
Aptarti vairuotojo ir vežėjo atsakomybę už muitinės nustatytų reikalavimų nevykdymą.

Vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti vario ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti vario ir jo lydinių MIG suvirinimo režimus.
Pasirinkti vario ir jo lydinių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti vario ir jo lydinių lakštų įvairias jungtis kampinėmis ir sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių vamzdžių jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių lakštų įvairias jungtis kampinėmis ir sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių vamzdžių jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Klijuoti plyteles ant vertikalių konstrukcijų
Trukmė
4.5 sav./180 val
Išmanyti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbo vietos paruošimą.
Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis medžiagas.
Išvardinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis įrankius, įrangą, apibūdinti jų paskirtį.
Apibūdinti apdailinamų vertikalių paviršių plytelėmis paruošimą.
Apibūdinti plytelių klijavimo vertikalių paviršių technologijas.
Paruošti vertikalių paviršių dangos plytelių klojėjo darbo vietą.
Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalių konstrukcijų paviršių.
Suklijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
Užpildyti vertikalių konstrukcijų plytelių dangos siūles.
Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
Vizualizacijos metodai (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Modeliuoti objektų vizualizacijas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti vizualizacijai taikomą kompiuterių programinę įrangą.
Išmanyti tikroviško atvaizdavimo nustatymus.
Kurti realistinius objektų vaizdus.
Parengti funkcinę kompoziciją, jos vizualizavimą.