Pagrindinė veiklos sritis

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

Įstaigos kitos švietimo rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

  • pagrindinis ugdymas (85.31.10);
  • vidurinis ugdymas (85.31.20);
  • techninis ir profesinis vidurinis mokymas (85.32);
  • kitas mokymas (85.5);
  • švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).