Pameistrystė

Statybos ir verslo skyrius
Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro Statybos ir verslo skyriuje mokiniams suteikiama galimybė mokytis pameistrystės būdu pasirinkusiems mokytis pagal Apdailininko, Baldžiaus, Kompiuterinio projektavimo operatoriaus, Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulines profesinio mokymo programas.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Mokiniams, pasirinkusiems mokymąsi pameistrystės forma, suteikiama galimybė iš karto įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, t. y. įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Pagrindiniai pameistrystės dalyviai yra darbdavys, profesinio mokymo įstaiga, mokinys. Mokymas vyksta ir pas darbdavį ir mokymo įstaigoje. Pameistrystės forma organizuojamas mokymas, tai mokymas, kai ne mažiau kaip 70 proc. mokymosi laiko yra realioje darbo vietoje ir 30 proc. mokymosi laiko – mokymo įstaigoje.

Statybos ir verslo skyriuje sudarytos pameistrystės sutartys su UAB „Pamario restauratorius“, MB „Svajonių stogai“, UAB „Vėjo uostas“, UAB „Rainių statyba“, UAB „Arijus“, UAB „Gotransport“, UAB „Pirklio baldai“. Jie suteikia mokiniams galimybę taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, bei mokytis iš patirtį turinčių darbuotojų.

Mokymas pameistrystės forma vykdomas, sudarius sutartis tarp mokymo įstaigos, mokinio ir įstaigos, kurioje bus vykdoma pameistrystė.

Pageidaujantiems mokytis pameistrystės būdu prašome kreiptis adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, tel. Nr. 8 682 41724.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje mokiniams suteikiama galimybė mokytis pameistrystės būdu, pasirinkusiems mokytis pagal Slaugytojo padėjėjo ir Paramediko profesinio mokymo programas.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Mokiniams, pasirinkusiems mokymąsi pameistrystės forma, suteikiama galimybė iš karto įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, t. y. įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Pagrindiniai pameistrystės dalyviai yra darbdavys, profesinio mokymo įstaiga, mokinys. Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Pameistrystės forma organizuojamas mokymas, tai mokymas, kai ne  mažiau kaip 70 proc. mokymosi laiko yra realioje darbo vietoje ir 30 proc. mokymosi laiko – mokymo įstaigoje.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje sudarytos pameistrystės sutartys su BĮ Klaipėdos miesto globos namais, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligonine, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namais, VšĮ Regioninė Telšių ligonine, VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotimi, VšĮ Klaipėdos vaikų ligonine, Viliaus Gaigalaičio globos namais. Jie suteikia mokiniams galimybę taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, mokytis iš patirtį turinčių darbuotojų.

Mokymas pameistrystės forma vykdomas, sudarius sutartis tarp mokymo įstaigos, mokinio,  ir įstaigos, kurioje bus vykdoma pameistrystė.

Pageidaujantiems mokytis pameistrystės būdu prašome kreiptis adresu Taikos pr.. 67, Lelijų 5,  tel. nr. 8 657 09557; 8 655 974734.