Pameistrystė

Statybos ir verslo skyrius

Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro Statybos ir verslo skyriuje mokiniams suteikiama galimybė mokytis pameistrystės būdu pasirinkusiems mokytis pagal Apdailininko, Baldžiaus, Kompiuterinio projektavimo operatoriaus, Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulines profesinio mokymo programas.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Mokiniams, pasirinkusiems mokymąsi pameistrystės forma, suteikiama galimybė iš karto įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, t. y. įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Pagrindiniai pameistrystės dalyviai yra darbdavys, profesinio mokymo įstaiga, mokinys. Mokymas vyksta ir pas darbdavį ir mokymo įstaigoje. Pameistrystės forma organizuojamas mokymas, tai mokymas, kai ne mažiau kaip 70 proc. mokymosi laiko yra realioje darbo vietoje ir 30 proc. mokymosi laiko – mokymo įstaigoje.

Statybos ir verslo skyriuje sudarytos pameistrystės sutartys su UAB „Pamario restauratorius“, MB „Svajonių stogai“, UAB „Vėjo uostas“, UAB „Rainių statyba“, UAB „Arijus“, UAB „Gotransport“, UAB „Pirklio baldai“. Jie suteikia mokiniams galimybę taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, bei mokytis iš patirtį turinčių darbuotojų.

Mokymas pameistrystės forma vykdomas, sudarius sutartis tarp mokymo įstaigos, mokinio ir įstaigos, kurioje bus vykdoma pameistrystė.

Pageidaujantiems mokytis pameistrystės būdu prašome kreiptis adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, tel. Nr. 8 682 41724.

Apdailininko modulinės profesinio mokymo programos absolvento Luko Stonkaus sėkmės istorija

2019 metais baigiau Telšių Džiugo gimnaziją. Baigęs mokslus iš ties nežinojau ko noriu, ką veiksiu ar net kas būsiu. Gal mintyse turėjau keletą variantų, tačiau tai buvo tik dvejonės. Lengviausias kelias kurį pasirinkau, tai po gimnazijos pradėjau dirbti statybos sektoriuje. Ši mintis dirbti, konstruoti nebuvo mane apleidusi, man patiko kažką sukurti naujo, gražaus. Dirbdamas tobulėjau, su kiekviena nauja diena išmokdavau naujų darbo subtilybių, technologinių dalykų, kurie mane labai pradėjo žavėti. Tiesa, statybos mano gyvenime neatsirado tiesiog tik baigus gimnaziją, bet jau 7-8 metų būdamas mėgdavau konstruoti kokį daiktą iš medžio. Bandžiau savo jėgomis statyti net nedidelį garažiuką. Visų nuostabai man pavyko. Kai buvau 15 metų sesuo nusipirko namą ir nepastebėjau kaip buvau pirmas sąraše, kuris padėjo remontuoti. Brolis, jau dirbdamas apdailininku, mielai priėmė mane į gretas ir kartu mes visą namo vidų įrengėme. Įgavau tikrai labai daug naudingos praktikos. Toliau sekė kiti darbai: tėvų namas, stogo darbai, fasado darbai. Buvau patenkintas, kad už atliktą darbą gaunu ne tik kažkokį paskatinimą, bet ir nepamainomą tobulėjimą.
Tai, kaip ir minėjau, baigęs gimnaziją dirbau, tik po metų supratau, kad neužtenka tik dirbti. 2020 metais stojau į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą. Pradėjau mokytis ir sužinojau to ko dar nežinojau. Mokymo centre pasiūlė mokytis pameistrystės mokymo forma. Buvau vienas iš norinčiųjų, kuris pasirinko UAB “Pamario restauratorius” įmonę. Įmonėje mokiausi praktikos dalykų, o mokymo centrą lankiau paskirtu tvarkaraščiu atsiskaityti mokomųjų dalykų teoriją. Mokymo centre susipažinau su puikiais kursiokais. Du metai prabėgo akimirksniu. Praktiką atlikau taip pat toje pačioje įmonėje, kurioje ir mokiausi. Baigęs apdailininko specialybę nenustojau dirbti. Šiuo metu dirbu įmonėje plataus profilio apdailininku. Esu labai laimingas, kad išmokau dirbti efektyviau, taisyklingai ir galiu didžiuotis kuo esu.
Tikiuosi ir toliau seksis.

Pastatų restauratoriaus profesinio mokymo programos absolvento Mindaugo Meištenio sėkmės istorija

Esu baigęs pastatų restauratoriaus mokymo programą. Mano pasirinkimą, tikriausiai, lėmė pasirinkti šią specialybę aplinka ir mano nuomonė, kad tai vyriškas darbas. Mano visa šeima dirba statybos sektoriuje: tėtis stalius, mama apdailininkė, vyresnis brolis apdailininkas. Prasidėjus paskutiniam mokymo kursui mokymo įstaiga pasiūlė per ERASMUS+ mobilumo projektą vykti į Vokietiją įgyti įvairesnės mokymo ir darbo praktikos. Vokietijoje praleidau tik dvi savaites, tačiau jos tikriausiai turėjo įtakos mano gyvenimo pasirinkimams. Vokietijoje teko prisiliesti prie tokių pačių darbų, su kokiais buvau susipažinęs mokymo įstaigoje: mūrijimas, tinkavimas, vidaus apdaila. Tikriausiai didžiausią įspūdį paliko mano kelionė svetur, tai, kad galėjau pažinti kitą šalį ir dar užsidirbti bei pailsėti.
Grįžęs baigiau mokslus, įsidarbinau UAB „Pamario restauratorius“ įmonėje. Joje dirbau tris metus. Dirbau kartu su patyrusiais restauratoriais. Teko restauruoti vidaus ir fasado grožybes. Mano darbas buvo įvertintas. Palangos meras įteikė padėkos raštą už svarų indėlį restauruojant Kurhauso pastatą. Man tai suteikė didėlės garbės. Dirbant įmonei vis tobulėjau ir ne paslaptis sulaukdavau vis daugiau pasiūlymų išvykti į svetimą šalį darbuotis. Po trejų darbo metų neatsilaikiau ir gavęs pasiūlymą vykti į Olandiją, išvykau. Ten truputėlį keitėsi mano darbų pobūdis, bet darbo vieta sužavėjo – kruiziniai laivai, jų vidaus apdaila. Darbas buvo nuo grindinių plytelių klojimo iki sieninių ir lubinių panelių montavimo. Šiame darbe pasisėmiau labai daug patirties. Jaučiausi taip lyg dirbčiau mylimą darbą. Dirbdamas kruizinių laivų apdailos srityje aplankiau daug valstybių. Buvau ir Prancūzijoje, Švedijoje, Anglijoje, Barbadosoje net buvau ir Bahamose. Pastarojoje atrodė man, kad tik ilsiuosi, nes dirbant Bahamoje buvo šilta, gera ir gražu.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje mokiniams suteikiama galimybė mokytis pameistrystės būdu, pasirinkusiems mokytis pagal Slaugytojo padėjėjo ir Paramediko profesinio mokymo programas.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Mokiniams, pasirinkusiems mokymąsi pameistrystės forma, suteikiama galimybė iš karto įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, t. y. įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Pagrindiniai pameistrystės dalyviai yra darbdavys, profesinio mokymo įstaiga, mokinys. Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Pameistrystės forma organizuojamas mokymas, tai mokymas, kai ne  mažiau kaip 70 proc. mokymosi laiko yra realioje darbo vietoje ir 30 proc. mokymosi laiko – mokymo įstaigoje.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje sudarytos pameistrystės sutartys su BĮ Klaipėdos miesto globos namais, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligonine, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namais, VšĮ Regioninė Telšių ligonine, VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotimi, VšĮ Klaipėdos vaikų ligonine, Viliaus Gaigalaičio globos namais. Jie suteikia mokiniams galimybę taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, mokytis iš patirtį turinčių darbuotojų.

Mokymas pameistrystės forma vykdomas, sudarius sutartis tarp mokymo įstaigos, mokinio,  ir įstaigos, kurioje bus vykdoma pameistrystė.

Pageidaujantiems mokytis pameistrystės būdu prašome kreiptis adresu Taikos pr.. 67, Lelijų 5,  tel. nr. 8 657 09557; 8 655 974734.

NOMINACIJA „METŲ MEISTRAS 2023“ LAIMĖTA II VIETA

2023 m. birželio 20 d. paskelbti antrą kartą Lietuvoje vykusio nacionalinio konkurso „Metų pameistrys 2023“ nugalėtojai ir prizininkai.

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties, skubios med. pagalbos slaugos specialistė – meistrė Lina Končienė konkurse užėmė II vietą, nominacijoje „Metų meistras 2023“ ir buvo apdovanota diplomu.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus, Paramediko modulinės profesinio mokymo programos mokinys – pameistrys Ričardas Maliukas buvo apdovanotas ir gavo padėką už dalyvavimą konkurse ir pasiekimus populiarinant pameistrystės mokymosi formą.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis gavo apdovanojimus ir padėkas už dalyvavimą konkurse, bendradarbiavimą mokant mokinius pameistrystės mokymosi forma. Padėkota ir VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties l. e. vyriausiojo gydytojo pareigas Nijolei Dambrauskienei noriai prisidėjusiai ruošiant sveikatos priežiūros specialistus pameistrystės mokymosi forma.

PARAMEDIKŲ MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MOKINĖS AISTĖS NASTIENĖS SĖKMĖS ISTORIJA PAMEISTRYSTĖS ASPEKTU

Norėčiau pasidalinti savo sėkmės istorija.
Esu Aistė Nastienė, man 40 metų. Mokytis ir dirbti medicinos srityje buvo mano svajonė, bet atsitiko taip, jog teko mokytis kitos specialybės ir dirbti visai su medicina nesusijusį darbą.
Tačiau viena diena pakeitė visą mano gyvenimą: su drauge gurkšnodamos kavą atvirai išsikalbėjome apie įgyvendintas ir neįgyvendintas svajones, tikslus, lūkesčius. Su gilia nuoskauda papasakojau savo draugei apie neišsipildžiusią svajonę – mokytis medicinos. Draugė nieko negalvodama pasiūlė nusiųsti dokumentus į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą.
Taip ir padariau. Čia aš susipažinau su naujais žmonėmis – mokytojais, bendrakursiais. Besimokydama pradėjau dirbti VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, kurioje dirbu pagal pameistrystės sutartį.
Esu labai laiminga, atradusi save. Ir dar man norisi pasakyti: nesvarbu, kiek jums metų – mokytis niekada nevėlu. Išdrįskite keisti ir keistis. Ir dar: svajokite, nes svajonės pildosi!

SLAUGYTOJOS PADĖJĖJO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS ABSOLVENTĖS EDITOS KARABICKAJOS SĖKMĖS ISTORIJA PAMEISTRYSTĖS ASPEKTU

Aš noriu papasakoti savo sėkmės istoriją. Ji be galo įdomi bent jau man, pradedančiai eiti sąmoningumo keliu. Jaučiu, kad šis kelias – tai mano ŠIRDIES kelias, svajonių kelias ir pats teisingiausias kelias, nes eidama šiuo keliu aš galiu tobulėti, padėti ir tarnauti žmonėms.
Gyvenime daug blaškiausi, pakeičiau ne vieną darbovietę, įgijau įvairios patirties. Aš jaučiausi laiminga, galėdama bendrauti su žmonėmis, jiems padėti, patarti. Aš jiems buvau reikalinga. Bet … savo noru palikau mylimą darbą ir išlėkiau į užsienį, nors vidinis balsas ir sakė: „NEVAŽIUOK!”.
Ir štai: patenku į avariją, patiriu daugybę sužalojimų, netenku trijų pirštų… Esu visiška bejėgė. Šį kartą man padeda kiti – guodžia, ramina, tvarsto, dovanoja šypsenas, motyvuoja gyventi, nepalūžti… Ir staiga ateina lyg nušvitimas ir gilus suvokimas, kad einu ne tuo keliu. AŠ TURIU, AŠ PRIVALAU BŪTI TEN, KUR TURIU BŪTI!
Grįžusi namo aš įsidarbinau savo buvusioje darbovietėje – Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje. Ligi šiol sėkmingai ten dirbu. Ligoninėje gavau pasiūlymą įgyti slaugytojo padėjėjo profesiją Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre. Dirbau ir mokiausi pameistrystės būdu. Jau bėga treti metai, kaip su meile dirbu mėgstamą darbą: rūpinuosi pacientų kasdienybe, juos slaugau, išklausau, juokauju… Esu be galo laiminga, kai matau šypseną žmonių veiduose, viltį ir dėkingumą jų akyse. Taip, čia mano vieta. Mano svajonė išsipildė!
Skausmas mane išmokė eiti teisingiausiu keliu – ten, kur šaukia širdis…
Štai tokia mano sėkmės istorija.