Projektinė veikla

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras daugiau nei dešimt metų sėkmingai įgyvendina įvairius Lietuvos bei tarptautinius mokomuosius ir švietimo, tyrimų ir vystymo, inovacinius bei investicinius projektus. 

Projektų dėka gerinama profesinio mokymo kokybė, keliamos pedagogų kvalifikacijos, tobulinamos turimos kompetencijos, įsisavinami nauji mokymo metodai, kuriami nauji intelektiniai produktai, atnaujinama mokymo centro infrastruktūra, plečiamas partnerių tinklas bei stiprinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas.

2021-2027 m. laikotarpiui Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui buvo įteikta Erasmus+ programos akreditacija. Akreditacijos suteikimas patvirtina, kad organizacija sukūrė planą įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo veiklą, kuri yra dalis platesnių pastangų internacionalizuoti savo veiklą ir gerinti mokymosi bei mokymo kokybę organizacijoje.