Projektinė veikla

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras daugiau nei dešimt metų sėkmingai plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą. Tarptautinio bendradarbiavimo plotmėje didžiausias dėmesys skiriamas:

  • pedagoginių darbuotojų socialiniams įgūdžiams ir kvalifikacijai tobulinti;
  • naujiems mokymo metodams įsisavinti bei juos diegti;
  • įgyti naujas ar tobulinti turimas kompetencijas;
  • perimti pažangią profesinio mokymo patirtį ir diegti ją profesinėje veikloje.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre tarptautinį bendradarbiavimą koordinuoja Plėtros ir vystymo skyrius, kurio veikla apima šias kryptis:

  • projektų rengimas ir teikimas;
  • projektų rezultatų kūrimas ir viešinimas;
  • projektų veiklų įgyvendinimo priežiūra;
  • naujų plėtros galimybių paieška;
  • teikiamų paslaugų viešinimas;
  • partnerių paieška, ryšių palaikymas.

Centras bendradarbiauja su profesinio mokymo paslaugų teikėjais iš tokių Europos šalių, kaip Graikija, Švedija, Danija, Didžioji Britanija, Malta, Norvegija, Vokietija ir kitos šalys. Įgyvendinant projektus aktyviai bendradarbiaujama ir su respublikos profesinio mokymo įstaigomis, darbdaviais ir darbdavių asociacijomis.

Dalyvaudamas įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras siekia įsitraukti į bendrą Europos Sąjungos profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų tinklą, stiprinti žmonių išteklius, kaupti patirtį, skleisti ją, diegti inovatyvius mokymo metodus ir užtikrinti profesinio mokymo kokybę.