Seminarai

​Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre yra organizuojami  įvairūs kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kurie apima šias sritis:

Grožis: kirpėjai, šukuosenų meistrai, kosmetologai, visažistai, manikiūro ir pedikiūro  specialistai;

Menų: floristai, gėlių pardavėjai, puokščių komponuotojai ir kt;

Socialinio darbo: socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, lankomosios priežiūros specialistai, socialinių paslaugų įstaigų vadovai;

Sveikatos: slaugytojai ir jų padėjėjai, masažuotojai, sveikatos priežiūros institucijų darbuotojai ir jų vadovai;

Valstybės tarnyba: savivaldybių ir kitų valstybės įstaigų specialistai;

Švietimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir mokytojų padėjėjai;

Verslas: finansininkai, apskaitininkai, aptarnaujantis personalas.

Esame šiuolaikiškas profesinio mokymo centras lanksčiai, moderniai, kokybiškai teikiantis neformalaus mokymo paslaugas kiekvienam norinčiam mokytis, dirbti ir tobulėti!

Mokymai nuotoliniu būdu

1. 2023-11-20 Individualios priežiūros darbuotojo dirbančio su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, 160 val. mokymo programa, kaina 300 Eur
2. 2023-11-23 Seminaras ,,Delinkventinis elgesys ir jo prevencijos vadybinės galimybės“ socialinio darbo specialistams. 8 akad. val. kaina 25 Eur
3. 2023-11-30 Seminaras „Atviro ryšio kūrimas su vaiku. Bendravimas, palaikymas, drausmė, emocijos“ 8 akad. val. kaina 25 eur
4. 2023-12-01 Paliatyvioji pagalba 40 kad. val. kaina 85 eur
5. 2023-12-14 Seminaras „Profesinio perdegimo prevencija socialiniame darbe (socialinio darbo specialistams) 8 akad. val. kaina 25 eur
6. 2023-12-18 Civilinės saugos mokymai (socialinio darbo specialistams) 8 akad. val. kaina 25 eur

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel. (8 46) 341812
Mob. 865902471

Lektorius Dr. Kęstutis Trakšelys

Darbas su socialinės rizikos asmenimis: emocinis, socialinis ir fizinis saugumas

Darbas su socialinės rizikos  asmenimis: emocinis, socialinis ir fizinis saugumas

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu aptarimas darbas su socialinės rizikos asmenimis akcentuojant jų emocinį , socialinį ir fizinį saugumą. Dėmesys kreipiamas į  saugumo tipus ir jų palaikymo būdus bei  priemones. Analizuojama kiekvieno saugumo tipo samprata, pateikiamos rekomendacijos.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

Efektyvi profesinė komunikacija socialinių darbuotojų veikloje

Efektyvi profesinė komunikacija socialinių darbuotojų veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu  klausytojai supažindinami su bendravimo samprata, būdais ir formomis Aptariami bendravimo ypatumai su socialiai pažeidžiamais asmenimis. Seminaro metu laikomąsi principo, kad, socialinio darbuotojo efektyvus bendravimas –tai profesinės sėkmės garantas.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

 

 

Socialinio darbuotojo įvaizdžio formavimas

Socialinio darbuotojo įvaizdžio formavimas

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu klausytojams pristatomi pagrindiniai socialinio darbuotojų  įvaizdžio formavimo principai, būdai ir priemonės. Aptariamas dalykinis socialinio darbuotojų įvaizdis, jo reikalingumas ir būtinumas teikiant paslaugas.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu bus aptarta kokybiški socialinių paslaugų teikimo būdai ir priemonės. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų kokybės kultūrai, nes tai vienas iš pagrindinių elementų siekiant efektyvaus bendravimo su paslaugų vartotojais bei klientais. Svarbu ne tik suteikti paslaugą, tačiau nemažiau svarbu kaip ji suteikiama, ar randama sąveika tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, ar išpildomi jo lūkesčiau ir norai.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

Konfliktų sprendimas ir valdymas socialinio darbuotojo veikloje

Konfliktų sprendimas ir valdymas socialinio darbuotojo veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu klausytojai supažindinami su  konflikto samprata,  konflikto struktūra, dinamika bei konfliktų valdymu ir prevencija.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

Lektorė Renata Tamošiūnaitė

Asmens, daiktų ir aplinkos higiena ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Renata Tamošiūnaitė

Tikslas;

Suteikti pagrindines žinias apie asmens, daiktų ir aplinkos higieną ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Informacija ir registracija:

El.p. Dr. Kęstutis Trakšelys

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centro

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt

Mob. tel:  861591651

Tel: 846 367044

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Infekcijų kontrolė slaugytojo /socialinio darbuotojo padėjėjo veikloje

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius:

Renata Tamošiūnaitė

Tikslas;

Suteikti pagrindines žinias apie infekcijų kontrolės ir valdymo elementus

Informacija ir registracija:

El.p. Dr. Kęstutis Trakšelys

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centro

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt

Mob. tel:  861591651

Tel: 846 367044

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Infekcijų kontrolė ir profesinė etika sveikatos priežiūros įstaigose 4 val. mokymai

Mokymai tinka licencijavimui (Masažuotojams, Slaugytojo padėjėjams, Paramedikams)

Infekcijų kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose (2 val.):

 • Infekcijų kontrolės reikalavimai, įskaitant naujas  higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas.
 • Asmens apsaugos priemonių dėvėjimas.
 • Pagrindiniai rankų higienos reikalavimai (higieninės rankų antiseptikos ir rankų plovimo muilu ir vandeniu indikacijos, technika, medicininių pirštinių naudojimo principai).
 • Pagrindiniai darbo priemonių ir aplinkos paviršių valymo-dezinfekcijos reikalavimai (valymo/ dezinfekcijos rūšys, valymo ir dezinfekcijos skirtumai, atlikimo technika).

Profesinė medicinos etika (2 val.):

 • Bendravimo klimatas ir konfliktai.
 • Konfliktai ir jų sprendimai.
 • Kaip padėti sau ir kitiems geriau suvokti save, kuriant kokybiškus santykius su kitais žmonėmis.
 • Viso kūno masažas.

Mokymų kaina 25 eur.

Informacija ir registracija: 
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt 
Taikos pr. 67, Klaipėda
Tel. 865902471

Higienos reikalavimų įgalinimas socialiniame darbe

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Renata Tamošiūnaitė

Tikslas

Praktinio seminaro metu supažindinama su naujovėmis ir su higienos reikalavimais, kurie keliami socialiniame darbe.

Programos dalyviai

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. Dr. Kęstutis Trakšelys

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centro

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt

Mob. tel:  861591651

Tel: 846 367044

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Asmens, daiktų ir aplinkos higiena socialinių darbuotojų ir slaugytojų padėjėjų veikloje

Trukmė – 8  ak. val.

Lektorius:

Renata Tamošiūnaitė

Tikslas;

Suteikti pagrindines žinias apie asmens, daiktų ir aplinkos higieną socialinių paslaugų ir globos įstaigose.

Informacija ir registracija:

El.p. Dr. Kęstutis Trakšelys

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centro

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt

Mob. tel:  861591651

Tel: 846 367044

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 10 val. kursas

Mokymai tinka licencijavimui paramedikams, slaugytojo padėjėjams, masažuotojams

Pirmoji medicinos pagalba (8 val.)

 1. Staigi mirtis. Pradinis gaivinimas: tikslai, priemonės, sudedamosios dalys, metodika.
 2. Automatinio išorinio defibriliatoriaus panaudojimas.
 3. Užspringimas.
 4. Naujagimio, vaiko gaivinimo specifika.

Infekcijų kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose (2 val.)

 1. Infekcijų kontrolės reikalavimai, įskaitant naujas  higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas.
 2. Asmens apsaugos priemonių dėvėjimas.
 3. Pagrindiniai rankų higienos reikalavimai (higieninės rankų antiseptikos ir rankų plovimo muilu ir vandeniu indikacijos, technika, medicininių pirštinių naudojimo principai).
 4. Pagrindiniai darbo priemonių ir aplinkos paviršių valymo-dezinfekcijos reikalavimai (valymo/ dezinfekcijos rūšys, valymo ir dezinfekcijos skirtumai, atlikimo technika).

Profesinė etika (2 val.)

 1. Svarbiausi profesinės etikos principai.
 2. Sveikatos specialisto ir paciento savybių įtaka bendravimui.
 3. Netinkamas sveikatos specialisto vaidmuo bendraujant su pacientu.

Mokymų kaina 55 eur.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda
Tel. 865902471

Lektorė Palmira Jurgilienė

Efektyvios informacinės sistemos kūrimas panaudojant Google disko galimybes

Efektyvios informacinės sistemos kūrimas panaudojant Google disko galimybes

Trukmė – 12 ak. val.

Lektorius:

Palmira Jurgilienė

Anotacija

Seminaro dalyviai susipažins su Google dokumentų paketu, Google dokumentų iškvietimu, ir kūrimu, sukurtų dokumentų bendrinimu, apklausos formų kūrimu ir kt.

Programos dalyviai: Seminaras skirtas švietimo įstaigų, kurios planuoja kurti informacinę sistemą, vadovams, jų pavaduotojams ir įvairių dalykų mokytojams.

Informacija ir registracija:
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471

Virtualios mokymo(si) aplinkos „Moodle“ pritaikymas suaugusiųjų mokymui

Virtualios mokymo(si) aplinkos „Moodle“ pritaikymas suaugusiųjų mokymui

Trukmė – 24 ak. val.

Lektorius:

Palmira Jurgilienė

Anotacija

Seminaro klausytojai įgis gebėjimų dirbti virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“. Išmoks mokomosios medžiagos planavimo e.mokymo kursui. Žinos virtualias e.mokymosi priemones, e.mokymo kurso struktūrą, e.mokymo kurso valdymo galimybes, teorinės medžiagos įkėlimo į e.mokymosi kursą įrankius ir jais naudosis.

Programos dalyviai: Seminaras skirtas įvairių dalykų mokytojams/andragogams, kurie rengs nuotolinio mokymo kursus virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Lektorė Jolanta Tirevičiūtė

Klasikinio masažo 16 val. mokymai masažuotojams

Mokymai tinka licencijavimui
Klasikinio masažo mokymai pradedantiesiems ar norintiems atnaujinti klasikinio masažo žinias.
Mokymų metu pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam masažo mokymuisi, rankų judesių lavinimui, masažuotojo ergonomikai.

Teorijos temos (4 val.):

 • Masažo sąvoka, masažo rūšys ir sistemos.
 • Higienos reikalavimai masažuotojui, masažo patalpai.
 • Ergonominiai reikalavimai masažuotojui masažuojamajam.
 • Masažo poveikis organizmui. Indikacijos ir kontraindikacijos.
 • Tikslingas informacijos surinkimas apie masažuojamąjį.

Praktika (12 val.):

 • Darbo vietos paruošimas, kliento priėmimas.
 • Masažuotojo bei masažuojamojo teisingų ergonominių kūno padėčių parinkimas.
 • Masažo pradžios bei pabaigos variacijos.
 • Klasikinio masažo būdų (glostymas, trynimas, maigymas, vibracija) taikymas, būdų jungimas.
 • Masažo būdų praktinis taikymas atskiroms kūno dalims.
 • Viso kūno masažas.

Mokymų kaina 190 eur.

Informacija ir registracija: 
El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt 
Taikos pr. 67, Klaipėda
Tel. 865902471

Lektorė Dalina Navickaitė

Kalėdinių vainikų pynimas ir gamyba

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorė: Dalina Navickaitė

Tikslas;

Derinant teorinius ir praktinius užsiėmimus ugdyti gebėjimus būtinus susikurti Kalėdinius vainikus ir puokštes.

Informacija ir registracija:
Dr. Kęstutis Trakšelys
El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt
Mob. tel:  861591651
Tel: 846 367044
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Velykinių kompozicijų kūrimas

Lektorė:  Dalina Navickaitė

Trukmė – 6 ak. val.

Tikslas:

Derinant teorinius ir praktinius užsiėmimus ugdyti gebėjimus būtinus susikurti Velykines kompozitas.

Informacija ir registracija:
Dr. Kęstutis Trakšelys
El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt 
Mob. tel:  861591651
Tel: 846 367044
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva