Committees, workgroups

Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkas – Fernandas Narkus, Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus vedėjas
Nariai:
Jadvyga Jackūnienė, Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus metodinės grupės vadovė;
Žaneta Jamukianienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Edita Steponavičienė, Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus vyr. profesijos mokytoja.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkė – Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja;

Nariai:

Aistė Paltarokaitė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja;

Egita Dadašova, psichologė;

Monika Kavaliauskienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus profesijos mokytoja;

Aušra Dragašienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokymo dalies specialistė.

Mokytojų ir profesijos mokytojų metodinės grupės ir metodinių grupių pirmininkai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Aušra Dragašienė, skyriaus specialistė.

Inžinerinės pramonės ir statybos skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Jadvyga Jackūnienė, profesijos mokytoja metodininkė.

Gimnazijos skyriuje:

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų – Edita Steponavičienė, matematikoss vyr. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Aušra Dragašienė,  Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus specialistė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Egita Dadašova, psichologė.

Komisijos sekretorė – Loreta Kiseliova, vyresnioji profesijos mokytoja.

Komisijos nariai:

Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja;

Palmira Jurgilienė, Gimnazijos skyriaus vedėja;

Fernandas Narkus, Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus vedėjas;

Egita Dadašova, psichologė;

Aistė Paltarokaitė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė, socialinis darbuotojas;

Odeta Plokštienė, socialinė pedagogė;

Ona Vilimienė, bendrabučio auklėtoja.