Komisijos, darbo grupės

Statybos ir verslo skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkas – Asta Jakimovienė, Statybos ir verslo skyriaus vedėja
Nariai:
Jadvyga Jackūnienė,  profesijos mokytoja metodininkė;
Vaida Skliuderienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Edita Steponavičienė, vyr. profesijos mokytoja;
Gintarė Andrijauskienė, profesijos mokytoja;
Odeta Plokštienė, vyr. socialinė pedagogė.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkas – Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja.
Nariai:

  • Aistė Paltarokaitė, vyr. socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja;
  • Egita Dadašova, psichologė;
  • Aušra Ragauskienė, profesijos mokytoja metodininkė;
  • Sigita Agafonova, vyr. profesijos mokytoja;
  • Alina Simanavičiūtė, vyr. profesijos mokytoja.
Mokytojų ir profesijos mokytojų metodinės grupės ir metodinių grupių pirmininkai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Aušra Dragašienė, skyriaus metodininkė.

Statybos ir verslo skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Jadvyga Jackūnienė, profesijos mokytoja metodininkė.

Gimnazijos skyriuje:

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų – Živilė Kaziukonienė, užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Aušra Dragašienė,  Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus specialistė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Egita Dadašova, psichologė.

Komisijos sekretorė – Odeta Plokštienė, socialinė pedagogė.

Komisijos nariai:

Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja;

Palmira Jurgilienė, Gimnazijos skyriaus vedėja;

Asta Jakimovienė, Statybos ir verslo skyriaus vedėja;

Egita Dadašova, psichologė;

Aistė Paltarokaitė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė, socialinis darbuotojas;

Ona Vilimienė, bendrabučio auklėtoja.