Komisijos, darbo grupės

Statybos ir verslo skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkas – Asta Jakimovienė, Statybos ir verslo skyriaus vedėja
Nariai:
Jadvyga Jackūnienė,  profesijos mokytoja metodininkė;
Vaida Skliuderienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Edita Steponavičienė, vyr. profesijos mokytoja;
Gintarė Andrijauskienė, profesijos mokytoja;
Odeta Plokštienė, vyr. socialinė pedagogė.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus Stipendijų skyrimo komisija

Pirmininkas – Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja;
Nariai:
Aistė Paltarokaitė,  socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja;
Egita Dadašova, psichologė;
Aušra Ragauskienė, profesijos mokytoja metodininkė;
Sigita Agafonova, profesijos mokytoja.

Mokytojų ir profesijos mokytojų metodinės grupės ir metodinių grupių pirmininkai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Aušra Dragašienė, skyriaus specialistė.

Statybos ir verslo skyriuje:

Profesijos dalykų mokytojų – Jadvyga Jackūnienė, profesijos mokytoja metodininkė.

Gimnazijos skyriuje:

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų – Živilė Kaziukonienė, užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Aušra Dragašienė,  Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus specialistė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Egita Dadašova, psichologė.

Komisijos sekretorė – Odeta Plokštienė, socialinė pedagogė.

Komisijos nariai:

Danguolė Kisielienė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus vedėja;

Palmira Jurgilienė, Gimnazijos skyriaus vedėja;

Fernandas Narkus, Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus vedėjas;

Egita Dadašova, psichologė;

Aistė Paltarokaitė, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė, socialinis darbuotojas;

Odeta Plokštienė, socialinė pedagogė;

Ona Vilimienė, bendrabučio auklėtoja.