Mokytojo padėjėjas

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus
Mokytojo padėjėja
Virginija Latakienė

Lelijų g. 5, Klaipėda, el. pašto adresas virginija.latakiene@klaipedosgpmc.lt
tel. nr. (0 46) 343136

Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 -16.00
Antradienis 7.30 -16.00
Trečiadienis 7.30 -16.00
Ketvirtadienis 7.30 -16.00
Penktadienis 7.30 -16.00

 

Mokytojo padėjėjas dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių,  padeda jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda mokiniui (mokinių grupei):
  1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
  1.2. organizuoti maitinimą bei maisto išdalinimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  1.3. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  1.4. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
  1.4.1. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  1.4.2. padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
  1.4.3. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
  1.4.4. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis;
  1.5. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
  1.6. padėti turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
  1.6.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
  1.6.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas;
 1. padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.