Aukcionai

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras skelbia nuosavybės teise valdomų pastatų Klaipėdoje pardavimo aukcioną. Už šį nekilnojamąjį turtą gautos lėšos bus investuojamos į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro infrastruktūros gerinimą.

Parduodamas turtas:

Pastatų kompleksas Alyvų g. 10 A, Klaipėda (pridedama RC išrašas)

Aukcionas vyks www.evarzytynes.lt

Dėl pastatų/patalpų apžiūros bei papildomos informacijos kreipti į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Fernandą Narkų tel.: 860036005, el. paštas fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt

Dėl nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto