Naujienos

Skubame pasidžiaugti, kad ir pandemijos metu sėkmingai pavyksta įgyvendinti projektų veiklas.
Šiandien sėkmingai užsibaigia Praktiniai vairuotojų mokymai, Mokymo centro autodrome. Šie mokymai buvo organizuoti, įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Praktinis mokymasis sektoriniame mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0005.
Mokymuose dalyvavo 5 mokiniai ir 1 mokytojas iš Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo pradinės profesinės mokymo programą.
Šis Mokymo centro įgyvendinamas projektas „Praktinis mokymasis sektoriniame mokymo centre“ skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. Projektu prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.