Naujienos

Spalio 2 dieną II kurso dažytojo-tinkuotojo padėjėjo specialybės mokiniai vyko į netradicinę apmušalų klijavimo pamoką, kuri vyko Depo parduotuvėje. Mokiniai analizavo įvairias apmušalų rūšis, sutartinius ženklus, rinko apmušalams klijuoti tinkamus klijus ir atliko įvairias užduotis. Profesijos mokytoja metodininkė Daumantė Narmontė.

Taip pat spalio 2 dieną vyko ir JUNIOR VERSLUMO IR INOVACIJŲ STOVYKLA

Centro gimnazistai iš SPg22 ir BAg22 grupių dalyvauja Lietuvos JA „Accelerator_x” programoje, kurioje mokiniai turi galimybę išbandyti realaus verslo kūrimo pradmenis dar mokyklos suole, įgyti žinių, išsiugdyti lyderio savybes, bendradarbiavimo įgūdžius, kūrybiškumą, priimant sprendimus.

Susibūrusios dvi komandos priėmė iššūkį ir dalyvavo virtualioje Junior verslumo ir inovacijų stovykloje, kur sprendė visuomenės problemas, kūrė verslo prototipą, pristatė savo idėjas. Džiugu, kad komandos tarėsi, diskutavo ir sprendimus priėmė drauge. Tai puiki antreprenerystės stovykla. Mokinių mentorė profesijos mokytoja ekspertė Laimutė Gegieckienė

Spalio 4 dieną pirmo kurso apdailininkų specialybės mokiniai dalyvavo „Anza įrankių asortimentas“ seminare, kurį vedė Rokas Vičkus iš „Tikkurila Akademijos“. Profesijos mokytoja metodininkė Rima Vengalienė.

Spalio 12 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesiniame mokymo centre lankėsi Kauno Technologijų mokymo centro statybos darbų profesijos mokytojai ir sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Andriejus Muntianas. Direktorė dr. Dalia Martišauskienė pristatė Centro vykdomas veiklas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Jurevičius ir Statybos ir verslo skyriaus vedėja Asta Jakimovienė supažindino su Statybos sektorinio praktinio mokymo centro erdvėmis, technine įranga ir veiklomis. Susitikimo metu Centro ir KAUTECH profesijos mokytojai aptarė aktualiausius bendrus klausimus, pasidalino gerąja patirtimi.

Spalio 18 d. apdailininkų specialybės I kurso mokiniai dalyvavo “Dirbtinio intelekto panaudojimas dirbtinio intelekto programoje“ atviroje pamokoje, kurią vedė profesijos mokytoja Gintarė Andrijauskienė.

Spalio 19 d. kompiuterinio projektavimo operatoriaus grupės I ir II kurso mokiniai kartu su profesijos mokytoju I. Kukliu dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame interaktyviame renginyje EdTech klasė: su kuo valgomas dirbtinis intelektas? Jame iš profesionalų buvo siekiama sužinoti apie dirbtinio intelekto (DI) galimybes ir kartu buvo ieškoma atsakymų į įvairius klausimus, Su mokiniais ir mokytojais bendravo Švietimo ir mokslo ministras, DI ekspertai, mokslininkai, IT pasaulio atstovai. Vyko diskusijos apie DI naudojimąsi ugdyme, DI įtaką būsimoms profesijoms.

Statybos darbų profesijos mokytojos Rima Vengalienė, Gintarė Andrijauskienė, Daumantė Narmontė spalio 19 d. dalyvavo renginyje „Projektas namai“, kur susipažino su šių dienų būsto įrengimo tendencijomis.

Statybos ir verslo skyrius spalio 24-26-tą dienomis organizavo parodą-konkursą ,,MOLIŪGAI-ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ AKIMIS“ ir ,,MOLIŪGŲ DIRBTUVĖS“. Aktyviai dalyvavo visa draugiška Centro bendruomenė ir sukūrė moliūgus iš savo specialybėje naudojamų medžiagų ir skaptavo tikrus moliūgus. Buvo daug kūrybingo oranžinio džiaugsmo ir puikiai atspindėtos profesijos. Parodos šventinis uždarymas, dalyvių ir nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas vyko spalio 26 d. Centro hole. Visus susirinkusius Moliūgų parodos dalyvius pasveikino Centro direktorė dr. Dalia Martišauskienė. Suskaičiavus balsus paskelbti nugalėtojai:

  • I vieta – masažuotojų MSt23-2 grupė,
  • II vieta – baldžių BAg22 ir BAg23 grupės,
  • III vieta – 9A klasė.

Padėkos raštus ir saldžius prizus gavo visi, o papildomus prizus, už ypač gerai profesiją atspindinčius moliūgus gavo: BAg22/BAg23 gr. – ,,Medinukas“, SUP floristų ir dailės būrelių moliūginės kompozicijos, KPOg22 gr., APv22 gr. – ,,Raganaitė“, APg22 gr. – ,,Apdailininkų žvaigždė“, santechnikų-suvirintojų – ,,Elektrinukas“. Parodos-konkurso organizatorės mokytojos: A.Trapienė, D.Leikienė, R.Vengalienė.

Spalio 24 dieną Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre dvi dienas vyko moliūgų skaptavimo dirbtuvėlės. Į skaptavimo dirbtuves buvo kviečiami visų centro skyrių atstovai, grupių atstovai. Atstovai skaptavo moliūgus, puošė, raižė, juokėsi ir bendravo kartu. Mokiniai, mokytojai dirbtuvėse galėjo susipažinti su kitų grupių atstovais, pabendrauti, pasidalinti gerąja patirtimi. Išskaptuoti moliūgai ne veltui. Visi jie dalyvauja konkurse, varžosi dėl prizinės vietos.

Taip pat apdailininkų grupės mokiniai dalyvavo 2023 m. visuomeninėje akcijoje „Moliūgų pieva“, inicijuota Klaipėdos žvejų kultūros rūmų atstovų. Mokinių skaptuoti moliūgai laimėjo nominaciją „Didžiausias azartas ir išskaptuotų moliūgų kiekis“. Mokiniai ne tik skaptavo moliūgus, bet ir padėjo organizatoriams sudėlioti puoštus dalyvių moliūgus po pievą. Labai džiaugiamės mokinių bendruomeniškumu. Prof. mok. metod. Rima Vengalienė, Daumantė Narmontė, ir prof. mokytoja Gintarė Andrijauskienė.

Spalio 26 d. baldžių specialybės II kurso mokiniai lankėsi Kauno technologijų mokymo centro medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre. Mokiniai gilino žinias minkštų baldų gamyboje.