Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti (pridedama).

Dokumentus pateikti Valstybės tarnybos portale.