Neformalios mokymo programos

Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa

Trukmė: 8 sav. /320 val.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

Komponavimo pagrindus, gėlynų formavimą, skintas ir vazonines gėles, komponavimo stilius, būdus, technikas, įrankius, priemones naudojamus floristo darbe, šventes, jų šventimo tradicijas, patalpų ir renginių papuošimo reikalavimus, saugaus darbo reikalavimus floristo darbo vietoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

Naudoti floristinius įrankius ir priemones, saugiai dirbti, paruošti darbo vietą, parinkti, paruošti augalus prekybai ir komponavimui, užsakyti gėles, komponuoti puokštes ir kompozicijas, aptarnauti klientus, dirbti su EKA, pildyti pardavimo dokumentus.

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa

Trukmė: 9 sav. /360 val.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

 1. Kirpimų terminus.
 2. Klientų aptarnavimo taisykles.
 3. Paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus aptarnaujant klientus.
 4. Apie plaukų priežiūrą po įvairių cheminių procedūrų.
 5. Naujausią profesionalią kosmetiką skirtą kirpėjams.
 6. Sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 7. Verslo organizavimo pagrindus.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 1. Naudotis profesionalia kosmetika kirpėjams.
 2. Naudingai patarti klientams apie plaukų priežiūrą po cheminių procedūrų.
 3. Kirpti plaukus įvairias įrankiais.
 4. Daryti kasdienines ir progines šukuosenas.
 5. Garbanoti plaukus suktukais.
 6. Organizuoti savo verslą.

7 . Naudotis naujomis dezinfekavimo priemonėmis.

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

Reikalingas profesinis pasirengimas (kvalifikacija): plataus profilio kirpėjo kvalifikacija

Virėjo kvalifikacijos tobulinimo programa

Trukmė: 9 sav./360 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Atnaujinti ilgai nedirbusių virėjų profesines žinias ir praktinius įgūdžius, atitinkančius darbdavių reikalavimus.

Reikalingas išsilavinimas:  virėjo kvalifikacija

Kompetencijos:

Naudotis technologine dokumentacija, informacinėmis technologijomis.

Racionaliai organizuoti darbą , prisilaikant darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.

Pažinti ir įvertinti naujų žaliavų asortimentą ir kokybę.

Ruošti kulinarinius pusgaminius, gaminti  patiekalus,  taikant naujausias technologijas.

Ruošti įvairius padažus ir derinti juos su patiekalais.

Apipavidalinti ir estetiškai patiekti šaltuosius ir karštuosius patiekalus, desertus.

Laikytis žaliavų sunaudojimo normų ir pusgaminių išeigų.

Įvertinti kulinarijos pusgaminių ir patiekalų  kokybę.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

Savo teises ir pareigas darbinėje veikloje

Moralės ir etikos reikalavimus ir gebės taikyti virėjo darbo prkatikoje.

Šiuolaikinio verslo pradmenis

RVASVT sistemos tikslus, reikalavimus keliamus žaliavoms, pusgaminių ir patiekalų gamybai

kulinarijos pusgaminių ir patiekalų  realizavimo sąlygas ir terminus.

Rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programa (manikiūras, pedikiūras, nagų priauginimas ir dizainas)

Trukmė: 8 sav.  / 320 val.

Parengtas pagal rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programą asmuo gebės įvertinti kliento nagų ir plaštakų bei pėdų būklę, parinkti tinkamiausią manikiūro ar pedikiūro būdą ir jį atlikti, atlikti rankų ir kojų masažą, konsultuoti klientą rankų ir kojų bei nagų priežiūros namuose klausimais ir pan. Numatyta programos trukmė – 8 savaitės/320 val. Mokytis pagal rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programą gali asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Teoriniam mokymui skiriama 112 val. Teorinių pamokų metu mokysis medžiagotyros, manikiūro, pedikiūro, bazinio nagų priauginimo technologijų, susipažins su higienos reikalavimais. Praktiniam mokymui skiriama 200 valandų. Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą, asmenys gauna nustatytos formos pažymėjimą. Asmuo, baigęs šią mokymo programą galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone, Nail bare ar nagų studijoje ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje arba galės pradėti savo verslą.

Buhalterinė apskaita įmonėse

Trukmė
13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti buhalterį, kuris suprastų buhalterinės apskaitos tikslingumo esmę, tyrinėjimo bei analizavimo metodiką, kompleksiškai atskleidžiančią įmonės ar jos padalinių veiklos rezultatus, gebėtų atlikti įvairių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės parengimo, mokantį kontroliuoti ir vertinti įmonės ekonominius rodiklius, ūkines operacijas.

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 • Organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų.
 • Dirbti naujomis ryšių ir kitomis orgtechninėmis priemonėmis.
 • Dirbti Windows XP aplinkoje.
 • Naudotis antivirusinėmis programomis.
 • Naudotis archyvavimo programomis.
 • Naudotis buhalterinės apskaitos programomis.
 • Tvarkyti įmonių apskaitą pagal ją reglamentuojančius LR teisės aktus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę įmonės veiklos informaciją.
 • Apskaityti įmonių turtą, nuosavybę, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus.
 • Teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir jais atvaizduoti buhalteriniais įrašais.
 • Parengti finansinę atskaitomybę, analizuoti ir vertinti gamybinės ir komercinės veiklos ekonominius ir statistinius rodiklius.
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa

Trukmė

9 sav./360 val.

Mokymo programos tikslas – tobulinti plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją.

Profesinės plataus profilio kirpėjo kompetencijos:

 • Išmanyti kirpimų terminus.
 • Suvokti klientų aptarnavimo taisykles.
 • Atlikti paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus aptarnaujant klientus.
 • Informuoti klientą apie plaukų priežiūrą po įvairių cheminių procedūrų.
 • Išmanyti apie naujausią profesionalų kosmetiką, skirtą kirpėjams, gebėti ją naudoti.
 • Išmanyti sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 • Suvokti verslo organizavimo pagrindus.
 • Gebėti kirpti plaukus su įvairias įrankiais.
 • Gebėti daryti kasdienes ir progines šukuosenas.
 • Gebėti organizuoti savo verslą.
 • Gebėti naudotis naujomis dezinfekavimo priemonėmis.
Dažytojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti dažymo darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais dažymo darbų atlikimo aspektais

2.ugdyti praktinius dažymo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius dažymo darbams ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti dažus įvairių paviršių dažymui;
 • saugiai atlikti įvairių paviršių dažymo darbus.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įgyta dažytojo kompetencija suteiks dažytojui galimybę dirbti įmonėse, kuriose atliekami įvairūs dažymo darbai.
Gipskartonio plokščių montuotojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti gipskartonio plokščių montavimo darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais gipskartonio plokščių montavimo aspektais

2.ugdyti praktinius gipskartonio plokščių montavimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti gipskartonio plokščių pertvaras, pakabinamas gipskartonio plokščių lubas;
 • užglaistyti gipskartonio plokščių siūles;
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įvairiose statybos srities įmonėse, kuriose atliekami gipskartonio plokščių montavimo darbai, pakabinamų gipskartonio plokščių lubų darbai.
Mūrininko mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas – parengti specialistą, gebantį atlikti mūro darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais mūro darbų atlikimo aspektais;

2.ugdyti praktinius mūro darbų atlikimo gebėjimus.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti mūro skiedinio mišinius;
 • saugiai atlikti mūro, gelžbetoninių sąramų ir priedangos plokščių montavimo darbus.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: išklausę mokymus asmenys gali dirbti statybinėse įmonėse ir organizacijose atliekant mūrijimo darbus, dirbti aukštyje.
Fasadų apšiltintojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas: supažindinti su teoriniais fasadų apšiltinimo darbų atlikimo aspektais ir ugdyti praktinius gebėjimus.

Uždaviniai:

 1. supažindinti su teoriniais fasadų šiltinimo darbų atlikimo aspektais
 2. ugdyti praktinius fasadų šiltinimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti fasadų apšiltintojo darbo vietą, įrangą, paviršių ir medžiagas;
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: asmuo galės dirbti įmonėse vykdančiose pastolių montavimo, demontavimo, pastatų apšiltinimo darbus.
Barzdaskučio neformali mokymo programa

Trukmė: 16 val.

Mokymo programos tikslas: parengti  barzdaskučio specialistą, gebantį kompetentingai teikti barzdos kirpimus (formavimus) ir veido skutimo paslaugas, įvertinant veido bruožus, odos problemas, žmogaus individualumą, kuriant individualų vientisą kliento įvaizdį.

Uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie barzdų skutimo technologijas, veido bruožus, naudojamas kosmetines priemones.
 • Ugdyti praktinius barzdų skutimo gebėjimus.

Reikalingas išsilavinimas:

Kirpėjo darbo patirtis.

  Įgyjamos kompetencijos:

 • Užtikrinti kokybišką ir saugų veido skutimo ir barzdos kirpimo ( formavimo) procedūros atlikimą;
 • Įvertinti kliento poreikius ir parinkti tinkamas kosmetines priemones pagal kliento odos tipą ir problemas;
 • Atlikti įvairių formų barzdų kirpimus ir veido skutimą, pagal suformuotą modelį;
 • Kurti barzdoje modelinius specialiuosius efektus;
 • Organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais.

Baigęs šią programą, asmuo žinos:

 • Įrankių sterilizaciją ir dezinfekciją;
 • Barzdų tipus, jų formavimo technikas;
 • Veido skutimus pagal jau suformuotą barzdos formą;
 • Specialiųjų efektų kūrimo technikas ant barzdų;
 • Vyrų barzdų stiliaus kūrimo technikas;
 • Naudojamas kosmetines priemones;
 • Profesinės etikos ir bendravimo su klientais principus.
Maisto išdavėjo neformali mokymo programa

Trukmė

1 sav./40 val.

Mokymo programos tikslas – parengti maisto išdavėją, dirbantį asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigose.

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su geros higienos ir geros gamybos praktikos pagrindais priimant, gabenant, laikant bei išduodant maisto produktus, suteikti pagrindines teorines žinias apie saugaus maisto principus, dietinio maisto ruošimo pagrindus, darbo ir asmens higieną, įrengimų ir inventoriaus valymo ir dezinfekcijos taisykles, bendravimo psichologijos bei profesinės etikos principus.
 2. Ugdyti gebėjimus taikyti teorines žinias darbo vietoje praktinių užsiėmimų metu.

 Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 1. vadovautis maisto saugą reglamentuojančiais teisės aktais;
 2. tinkamai dėvėti ir prižiūrėti darbo rūbus ir avalynę;
 3. naudotis asmens apsaugos priemonėmis;
 4. pagal higienos reikalavimus plauti ir dezinfekuoti rankas;
 5. pagal higienos reikalavimus valyti , plauti ir dezinfekuoti inventorių, indus, patalpas;
 6. tvarkyti maisto ir ne maisto atliekas;
 7. užtikrinti tvarkomo maisto ir patiekalų saugą;
 8. vadovautis profesinės etikos principais;

Reikalingas išsilavinimas-pradinis

Pedikiūrininko neformalaus mokymo programa

Trukmė: 4 sav./ 160 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

parengti specialistą, gebantį atlikti saugų ir estetišką pedikiūrą naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas, konsultuoti klientus kojų priežiūros klausimais, mokantį saugiai naudotis darbo įrankiais, išmanantį higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, darbo organizavimo salone principus bei turintį asmeninių gebėjimų integruotis darbo rinkoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

darbui reikalingos kosmetikos sudėtį; darbui reikalingų įrankių charakteristiką; spalvų teoriją; kojų nagų anatomiją ir fiziologiją, galimus pakitimus ir jų priežiūrą; higienos ir saugaus darbo reikalavimus: patalpai, aplinkosaugai, priemonėms, įrankiams, įrangai, darbuotojui; teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį; pedikiūro būdus ir jų atlikimo technologijas; nagų modeliavimo priemonių savybes, modeliavimo technologiją ir profilaktiką.

Reikalingas išsilavinimas: manikiūrininko kvalifikacija

Rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programa (manikiūras, pedikiūras, bazinis nagų priauginimas)

Trukmė: 8 sav. 320 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Parengti specialistą, gebantį atlikti saugų ir estetišką manikiūrą, pedikiūrą.  Konsultuoti klientus apie rankų ir kojų priežiūrą, mokantį saugiai naudotis darbo įrankiais, išmanantį higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, darbo organizavimo salone principus bei turintį asmeninių gebėjimų integruotis darbo rinkoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: pasirinkti rankų ir kojų bei nagų priežiūrai skirtą kosmetiką ir priemones; pasirinkti darbui reikalingus įrankius; vesti klientų kartoteką; nustatyti klientų nagų ir odos būklę; parinkti spalvas; saugiai dirbti ir suteikti neatidėliotiną pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui; atlikti manikiūrą įvairiais būdais; atlikti pedikiūrą įvairiais būdais; atlikti rankų ir kojų nagų dizainą; atlikti rankų ir kojų masažą; konsultuoti klientą tinkamos rankų ir kojų pėdų odos priežiūros klausimais.

Pirminės rankų priežiūros specialisto mokymo programa

Trukmė

6 sav./240 val.

Mokymo programos tikslas – parengti specialistą, gebantį naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas atlikti saugų ir estetišką manikiūrą, konsultuoti klientus, apie rankų odos prižiūrą, žinantį individualaus verslo organizavimo pradmenis, o taip pat turintį asmeninių gebėjimų integruojantis darbo rinkoje.

Profesinės kompetencijos:

 • Parinkti rankų bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką.
 • Parinkti manikiūrui skirtus įrankius.
 • Mokėti derinti spalvas.
 • Vesti klientų kartoteką ir žinoti bendravimo etiką.
 • Vadovautis higienos reikalavimais.
 • Suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Turėti supratimą apie individualios įmonės steigimą ir darbo organizavimą.
 • Parinkti rankų priežiūros būdą.
 • Atlikti rankų masažą.
 • Atlikti rankų odos priežiūros procedūras.
Buhalterinės apskaitos ir buhalterio darbo organizavimo mokymo programa

Trukmė

16 sav./640 val.

Mokymo programos tikslas – parengti buhalterį, gebantį atlikti įvairių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės parengimo, mokantį kontroliuoti ir vertinti įmonės ekonominius rodiklius, ūkines operacijas, organizuoti buhalterio darbą.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Tvarkyti įmonių apskaitą pagal ją reglamentuojančius LR teisės aktus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla.
 • Organizuoti įmonės apskaitos tarnybos darbą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų piniginį turtą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų ilgalaikį turtą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti atsargas.
 • Tvarkyti darbo išteklių ir darbo apmokėjimo apskaitą.
 • Įvertinti gamybos įmonių veiklą ir apskaityti gamybos išlaidas.
 • Įvertinti prekybos įmonių veiklą ir apskaityti jos procesus.
 • Apskaityti savininkų nuosavybę bei įsipareigojimus.
 • Parengti įmonės finansinę, mokestinę, statistinę atskaitomybę.
Masažuotojo mokymo programa

Trukmė

16 sav./640 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti masažuotoją, kuris mokės atlikti viso kūno masažą, taikant įvairius būdus ir metodikas, atlikti atskirų kūno dalių masažą, parinkti tinkamas SPA procedūras bei jas atlikti.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės atlikti:

 • Higieninį ir kosmetinį masažą. Klasikinį masažą.
 • SPA veido priežiūros procedūras, atsižvelgiant į amžiaus grupes, problemas ir metų laikus.
 • SPA procedūrą galvos plaukuotosios dalies odos būklei pagerinti.
 • SPA procedūrą plaukų struktūros atstatymui.
 • Ajurvedines procedūras.
Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje

Trukmė

4 sav./160 val.

Suvirinimo elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje neformalaus mokymo programa yra skirta asmenims, jau turintiems suvirintojo kvalifikaciją ir norintiems ją tobulinti.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

 • Pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje suvirinti nesudėtingas metalo ir statybines konstrukcijas įvairiose erdvinėse padėtyse.
 • Tvarkyti suvirinimo įrenginius pagal eksploatavimo ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimus.
 • Skaityti nesudėtingus brėžinius.
 • Skirti naudojamų suvirinimui apsauginių dujų rūšis.
 • Nustatyti suvirinimo defektų atsiradimo priežastis, juos ištaisyti.
 • Taikyti suvirinimo kokybės kontrolės reikalavimus ir metodus.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, įrenginius ir suvirinimo režimus.
 • Nustatyti įtempimų ir deformacijų suvirinamuose gaminiuose atsiradimo priežastis ir jų išvengimo priemones.
 • Taikyti suvirinimo įrenginių techninio eksploatavimo ir priežiūros taisykles.
 • Taikyti racionalaus ir saugaus darbo organizavimo savo darbo vietoje taisykles.
Slaugytojo padėjėjo mokymo programa

Trukmė

9 sav./360 val.

Mokymo programos tikslas – parengti sveikatos priežiūros sistemos darbuotoją, padedantį slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Profesinės slaugytojo padėjėjo kompetencijos:

 • Išmanyti slaugytojo padėjėjo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų higieninės ir epidemiologinės priežiūros, sveikatos saugos reikalavimus.
 • Padėti slaugos specialistui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir grupinei slaugai.
 • Vadovaujant slaugos specialistui ar kartu su juo rūpintis pacientais, ar tiesiogiai juos slaugyti.
 • Padėti slaugos personalui vesti slaugos dokumentaciją (sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka).
 • Planuojant slaugą, bendradarbiauti su profesionaliu slaugytoju bei su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais.
 • Rūpintis įrengimais.
 • Ruošti pacientus diagnostikos, gydymo procedūroms (operacijoms), reabilitacijos procedūroms bei rinkti paprastus organizmo sekretų bei išskyrų bandinius tyrimams.
Betonuotojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti betonavimo darbus

Uždaviniai:

 1. supažindinti su teoriniais betonavimo darbų atlikimo aspektais
 2. ugdyti praktinius betonavimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti klojinius betonavimo darbams ir saugiai dirbti;
 • paruošti betono mišinį, klojinius betonavimo darbams;
 • saugiai atlikti betonavimo, klojinių įrengimo, armavimo darbus.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įvairiose statybos srities įmonėse, kuriose atliekami betonavimo darbai, klojinių įrengimo ir armavimo darbai

Grindų klojėjo mokymo programa

Trukmė
160 val. / 20 d. 4 sav.

Mokymo programos tikslas: supažindinti su teoriniais grindų klojimo darbų atlikimo aspektais ir ugdyti praktinius grindų klojimo gebėjimus.

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais grindų klojimo aspektais

2.ugdyti praktinius grindų klojimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • Parinkti tinkamas medžiagas pagal grindų dangos pobūdį;
 • Mokės įvertinti esamą pagrindą ir paruošti pagrindą grindų dangai;
 • Parinkti pagal paskirtį tinkamas dangas;
 • Įrengti vidaus dangas: PVC, linoleumu, kilimine danga, kaučiukinę dangą,  natūralaus medžio parketlentes, laminato;
 • Įrengti vidaus liejamas, sportines dangas;
 • Įrengti lauko liejamas dangas, lauko sportines dangas.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Galės dirbti statybinėse įmonėse, kuriose atliekami grindų klojimo darbai.
Klasikinio masažo pagrindų neformaliojo mokymo programa

Trukmė
2 sav./80 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti masažuotoją, kuris mokės atlikti viso kūno masažą, taikant įvairius būdus ir metodikas, atlikti atskirų kūno dalių masažą, parinkti tinkamas SPA procedūras bei jas atlikti.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės atlikti:

 • Klasikinį masažą.
 • SPA veido priežiūros procedūras, atsižvelgiant į amžiaus grupes, problemas ir metų laikus.
 • SPA procedūrą galvos plaukuotosios dalies odos būklei pagerinti.
 • SPA procedūrą plaukų struktūros atstatymui.
 • Ajurvedines procedūras.
E-verslo organizatoriaus neformali mokymo programa

Trukmė
4 sav./160 val.

Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Mokymo programos tikslas: parengti  e-verslo organizatorių, gebantį taikyti verslo modelius, atlikti mokėjimus, organizuoti e-verslą, taikyti e-marketingo principus.

Uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie verslo modelius, mikroįmones, teisinį reguliavimą ir duomenų apsaugą.
 • Ugdyti praktinius e-verslo organizavimo gebėjimus.

Baigęs šią programą, asmuo žinos:

 • Verslo modelius ir verslo teisinį reguliavimą;
 • Darbuotojų saugos ir duomenų apsaugos reikalavimus;
 • Mokėjimo už prekes ir paslaugas būdus, e-mokėjimų procedūras;
 • Pagrindinius marketingo ir e-marketingo principus;
 • Buhalterinės apskaitos principus.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • Įkurti mikroįmonę;
 • Vykdyti e-prekybos veiklą;
 • Taikyti skaitmeninės, e-rinkodaros principus;
 • Tenkinti klientų poreikius.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti profesinėje veikloje mažose verslo įmonėse, užsiimti prekybos ir kt. individualia veikla.

NEFORMALIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS TURINTIEMS UŽIMTUMO TARNYBOS SIUNTIMĄ
 • NEFORMALIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS TURINTIEMS DARBO BIRŽOS SIUNTIMĄ. Dokumentas
 • ASMENIMS, NETURINTIEMS DARBO BIRŽOS SIUNTIMO, KREIPTIS TEL. +370 659 02471, (8 46) 341812, (8 46) 367044

Neformal.tinklapiui