Privalomieji sveikatos mokymai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-464 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir

2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 nauja redakcija nuo 2017-05-01 ,,Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“

Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centre teikiamos šios paslaugos:

H1 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 018) 6 val.

H1 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 018)  6 val.

skirta švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui (007) ir vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (018) mokyti.

Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

Temos

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

 1. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.
 2. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.
 3. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.
 4. Ugdymo proceso higiena.
 5. Vaikų sveikatos priežiūra (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).
H3 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (009) 6 val.

H3 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (009)  6 val.

skirta kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009) mokyti

Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

Temos

Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

 1. Patalpų, naudojamo inventoriaus, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.
 2. Kosmetikos gaminių, dažų, papuošalų, naudojamų teikiant grožio paslaugas, reikalavimai.
 3. Informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę pažeistų (sužalotų) kūno vietų priežiūrą, atvejai, kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui.
 4. Instrumentų (įrankių) priežiūros, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai.
 5. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslaugas, jų asmeninės apsaugos priemonės.
 6. Užkrečiamųjų, odos ir alerginių ligų profilaktika.
H11 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (022) 6 val.

H11 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (022)  6 val.

skirta švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams, minėtų įstaigų valytojams, jeigu tokie yra (022) mokyti.

 Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

  Temos

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) priežiūra, valymo būdai ir technologijos (valymas, valiklių, dezinfekantų, kitų biocidų naudojimas, patalpų vėdinimas, kenkėjų kontrolė).

 1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).
 2. Alerginių, profesinių ir kitų ligų profilaktinės priemonės, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo (dėvėjimo) reikšmė rankų, kvėpavimo takų, akių apsaugai.
HB Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (007, 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025) 2 val.

HB  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (007, 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)  2 val.

skirta švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginius darbuotojus, auklėtojų padėjėjus, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojus, socialinius pedagogus, individualios priežiūros personalą (007); socialinius darbuotojus, dirbančius suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalą (008); kosmetikos gaminius gaminančius ir grožio paslaugas teikiančius darbuotojai, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009); soliariumų paslaugas teikiančius darbuotojus, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010); sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiančius darbuotojus, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011); kazino vadovaujančius inspektorius, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu (012); apgyvendinimo paslaugas teikiančius darbuotojus, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013); keleivinio transporto darbuotojus, aptarnaujančius keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (017); vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojus, kurie prižiūri vaikus (018); laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojus, galinčius daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (019); vandens tiekimo įmonių darbuotojams, galintiems tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai (020); darbuotojus, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) (021); švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams, minėtų įstaigų valytojams, jeigu tokie yra (022); skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (023); darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) (024);  darbuotojams, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai (025) mokyti.

 Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

 Temos:

 1. Asmens higienos, rankų plovimo svarba ir rankų plovimo taisyklės. Asmeninės saugos priemonės.
 2. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų grupės, sukėlėjų savybės, dezinfekcija, sterilizacija.
 3. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo keliai.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos principai. Imunitetas. Skiepai.

PT Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 018) 4 val.

PT  Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 018) 4 val.

skirta įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, kurie atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) (006); švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui (007); socialiniams darbuotojams, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008); kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009); soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010); sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011); kazino vadovaujantiems inspektoriams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu (012); apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013); visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1,B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams (015); AM, A1, A2, A, B1,B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams (016); keleivinio transporto darbuotojams, aptarnaujantiems keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (017); vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (018); laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojams, galintiems daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (019) mokyti.

Periodiškumas –  Kas penkeri metai

Dėmesio! visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams (015) – tik dirbant, reikalinga išklausyti kas penkeri metai!

 Temos

Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai.

 1. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.
 2. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.
 3. Pirmosios pagalbos naujovės.
H2 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (008) 6 val.

H2 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (008)  6 val.

skirta socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui (008) mokyti.

 Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

Temos

Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

 1. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai.
 2. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.
 3. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.
 4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.
 5. Maitinimo organizavimas.
 6. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.
H10 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (021) 10 val.

H10 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (021)  (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus) 10 val.

skirta darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) (021) mokyti

Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

Periodiškumas pagal specifiką

 • maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai (021) – Kas penkeri metai
 • tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai (021) – Kas dveji metai

 Temos

Maisto saugos principai, maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai.

 1. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, bendrieji ir specialieji reikalavimai patalpoms, įskaitant valymą, plovimą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, įrangai, transportui, maisto saugojimui, laikymui, perdirbimui, pakavimui).
 2. Kryžminės taršos prevencija.
 3. Nesaugaus maisto atšaukimas iš rinkos.
 4. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas.
 5. Apsinuodijimų maistu ir alergijų profilaktika.
 6. Informacijos pateikimas maisto produktų ženklinimo etiketėse, kainų etiketėse, valgiaraščiuose.
 7. Maisto tvarkymo subjektuose taikoma savikontrolė pagal Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principus.
 8. Geros higienos praktikos (GHP) taisyklės (pritaikoma tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal įstaigos ir darbuotojų veiklos specifiką).
 9. Higienos reikalavimų laikymosi, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir skiepų svarba.
 10. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, sukėlėjų savybės, pagrindiniai ligų prevencijos principai.
H13 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (024) 6 val.

H13 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (024)  6 val.

skirta darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovams arba jo paskirtiems asmenims, atsakingiems už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojams, dirbantiems prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) (024) mokyti

Periodiškumas –  prieš pradedant dirbti

  Temos

Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų grupės ir jų ypatumai.

 1. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo esminiai reikalavimai.
 2. Per kraują ir kitus kūno skysčius plintančios infekcijos (hepatitas B, hepatitas C, ŽIV ir kt.), profesinės ekspozicijos prevencija (imunoprofilaktika, priemonės įvykus ekspozicijos incidentui).
 3. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas.

5. ŽIV plitimo profilaktika.

PP Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019) 8 val.

PP  Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019)  8 val.

skirta įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, kurie atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) (006); švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui (007); socialiniams darbuotojams, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008); kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009); soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010); sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011); kazino vadovaujantiems inspektoriams, kurie tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu (012); apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013); visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1,B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams (015); AM, A1, A2, A, B1,B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams (016); keleivinio transporto darbuotojams, aptarnaujantiems keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (017); vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (018); laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojams, galintiems daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (019) mokyti.

Periodiškumas – prieš pradedant dirbti

Temos:

 1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.
 2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.
 3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.
 4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.
 5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).
 6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).
 7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.