Planavimo dokumentai

Įgyvendinimo plano priedai
1 priedas – APv18 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa
2 priedas – APg18 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa
4 priedas – AP18 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programa
5 priedas – BAg18 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa
6 priedas – MT18 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa
7priedas – MTt-18 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa
8 priedas – LEg18 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa
9 priedas – LEv18 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa
10 priedas – APv18 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
11 (2) priedas – APg18 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
11 priedas – APg18 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
12 priedas – BAg18 Baldžiaus profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
13 priedas – MT18 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m
14 priedas – MTt18 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
15 priedas – LEg18 Logisto – ekspeditoriaus profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
16 priedas – LEv18 Logisto – ekspeditoriaus profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
17 priedas – BAg17 Baldžiaus profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
18 priedas – APv17 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
19 priedas – APg17 Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
20 priedas – Higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo modulinės programos įgyvendinimo grafikas 2018-2019 m.m.
21 priedas – Masažuotojo mokymo programos (MSv18-1; MSv18-2, I kursas) profesinio mokymo dalykų mokymo planas 2018-2019 m.m.
22 priedas – Viešbučio darbuotojo mokymo programos (VD18, i kursas) profesinio mokymo dalykų mokymo planas 2018-2019 m.m.
23 priedas – Individualus ugdymo planas
24 priedas – Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su formaliojo profesinio mokymo programa I kursas
25 priedas – Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su formaliojo profesinio mokymo programa II kursas
26 priedas – Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su formaliojo profesinio mokymo programa
27 priedas – I ir II kursų mokinių laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių sąrašas
28 priedas – I kurso su viduriniu ugdymu mokinių skirstymas į grupes 2018-2019 m.m.
29 priedas – II kurso su viduriniu ugdymu mokinių skirstymas į grupes 2018-2019 m.m.
30 priedas – I kurso su pagrindiniu ugdymu mokinių skirstymas į grupes 2018-2019 m.m.
31 priedas – Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
32 priedas – Ikiprofesinio mokymo pasirenkamieji dalykai besimokantiems pagal profesinio mokymo programą kartu su pagrindinio ugdymo programa
33 priedas – Individualus atsiskaitymo už dalykų įsiskolinimus planas
34 priedas – Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas

 

Mėnesių veiklos planai